chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Erkenning als technicus vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit

  Technici die instaan voor keuring, onderhoud en audit van de centrale verwarming, moeten hiervoor erkend zijn.

  Er zijn drie verschillende soorten erkenning als technicus mogelijk:

  • erkenning als ‘technicus vloeibare brandstof’
  • erkenning als ‘technicus gasvormige brandstof’
  • erkenning als ‘technicus verwarmingsaudit’.

  Erkende technici in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer

  • beginnend met de letters TV, gevolgd door 5 cijfers voor vloeibare brandstof (bv. TV12459)
  • met de letters GV, gevolgd door 5 cijfers voor gasvormige brandstof (bv. GV00234)
  • of met de letters VA, gevolgd door 5 cijfers voor verwarmingsaudit (bv. VA00234).

  Op de website van het departement Omgeving vindt u erkende technici in de deze overzichtslijsten (selecteer daar ‘Technici gasvormige brandstof’, ‘Technici vloeibare brandstof’ of ‘Technici verwarmingsaudit’).

  Voorwaarden

  • De erkenning wordt van rechtswege verleend aan een persoon die in het bezit is van een certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof, gasvormige brandstof en verwarmingsaudit. Dat certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum.
  • Technici vloeibare en gasvormige brandstof moeten bijkomend een geldig bewijs van betaling van de retributie voorleggen.
  • Technici moeten zich minstens 5-jaarlijks bijscholen in een erkende opleidingscentrum.

  Procedure

  • Opleiding
   U schrijft zich in bij een erkende opleidingscentrum naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in deze overzichtslijsten. Contacteer steeds het opleidingscentrum voor meer informatie over de inschrijving en de opleiding.
  • Examen
   Na de opleiding, legt u het bijbehorende examen af. Zie het kalendertje met examendata rechtsboven op de website van het departement Omgeving.
  • Als u geslaagd bent voor het examen en de retributie hebt betaald, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer.
  • Bijscholing
   Voor de bijscholing schrijft u zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze. U vindt de erkende opleidingscentra in deze overzichtslijsten.
   Raadpleeg de geplande bijscholingsdata. Contacteer de opleidingsinstelling voor meer informatie over
   • de inschrijving
   • exacte bijscholingsdata
   • exacte examendata voor bijscholingen.
     

  Bedrag

  U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als

  • technicus vloeibare brandstof
  • technicus gasvormige brandstof (alleen voor module G1)
  • technicus verwarmingsaudit

  De technicus gasvormige brandstof moet dus voor de erkenning van de uitbreidingsmodule G2 geen bijkomende retributie betalen.

  Wetgeving

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

  Veelgestelde vragen

  Contact

  Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

  Adres
  Departement Omgeving
  Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 11 71
  E-mail