chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Erkenning als veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige)

  Bij het opstellen van een omgevingsveiligheidsrapportage en ruimtelijke veiligheidsrapportage moet u beroep doen op een erkende veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige).

  Op de website van het departement Omgeving vindt u een overzicht van de erkende veiligheidsrapporteringsdeskundigen.

  Voorwaarden

  Om een erkenning als VR-deskundige te krijgen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de aanvrager van de erkenning heeft in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • een natuurlijke persoon zijn
  • minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens drie jaar praktische ervaring verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag of minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben verworven binnen zeven jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • met gunstig gevolg een opleiding hebben genoten.

  Procedure

  Op de website van het departement Omgeving vindt u een invullijst en een aanvraagformulier.

  • Met de invullijst ‘VR: opleiding en ervaring’ kunt u vlot uw aanvraagdossier samenstellen.
  • Het aanvraagformulier moet u indienen bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.

  Bedrag

  U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als VR-deskundige.

  Wetgeving

  Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

  Contact

  Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

  Adres
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 11 71
  E-mail