Jacht en duurzaam wildbeheer in Vlaanderen

In Vlaanderen kan u niet zo maar en overal gaan jagen. Jagen is toegestaan, maar onderworpen aan strenge regels. Op die manier blijft de jacht veilig en duurzaam, met respect voor mens, dier en milieu.

  • Vóór u op jacht kunt, moet u eerst slagen voor het theoretisch jachtexamen en het praktisch jachtexamen. Dat examen wordt jaarlijks georganiseerd door het Agentschap Natuur en Bos en bestaat uit een theoretisch en praktisch luik.
  • Zodra u geslaagd bent voor het examen, kunt u een jachtverlof aanvragen. Iedereen die in Vlaanderen wil jagen met een vuurwapen, moet een jachtverlof bezitten. Het jachtverlof is een persoonlijk document en is geldig voor 1 jachtseizoen. 
  • Als u een jachtverlof hebt, dan moet u zich houden aan enkele afspraken: u mag alleen jagen op bepaalde soorten en in bepaalde periodes. De minister bepaalt elke vijf jaar wanneer er op welke soort mag gejaagd worden.Wanneer u mag jagen hangt ook af of het gaat om gewone jacht of bijzondere jacht. Op de website van het agentschap voor Natuur en Bos vindt u de jachtopeningstijden voor elke wildsoort.
  • De bijzondere jacht is een uitbreiding van de gewone jacht. Wanneer er schade dreigt aan gewassen of eigendommen, kan de jachtrechthouder extra jagen op de wildsoort die de schade dreigt te veroorzaken.

De Vlaamse jachtregelgeving is gebaseerd op het Jachtdecreet en de uitvoeringsbesluiten.

Meer informatie

Contact

Agentschap voor Natuur en Bos

Adres
Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 81 02
Fax
02 553 81 05
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:0013:00 - 16:00