Natuurrichtplannen

Een natuurrichtplan is een instrument dat aangeeft wat op het vlak van natuurbehoud voor een specifiek gebied wordt beoogd.
Een natuurrichtplan bevat in het bijzonder: 

  • een gebiedsvisie die het streefbeeld weergeeft voor de natuur en het natuurlijk milieu;
  • een beschrijving van de stimulerende en bindende maatregelen inzake natuurbehoud die nodig zijn om de gebiedsvisie te realiseren;
  • een opsomming van de instrumenten die nodig zijn om de gebiedsvisie te verwezenlijken.

Het natuurrichtplan is de voorloper van de managementplannen. Er worden momenteel geen nieuwe naturrichtplannen meer opgemaakt. De zes bestaande natuurrichtplannen, hun doelen en maatregelen blijven wel van kracht.

Contact

Agentschap voor Natuur en Bos

Adres
Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 81 02
Fax
02 553 81 05
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:0013:00 - 16:00