Droogtemaatregelen in provincie Antwerpen

De verschillende waterbesparende maatregelen in de provincie Antwerpen zijn opgeheven op 17 augustus 2018. Zo is het niet meer verboden om

 • auto's te wassen
 • zwembaden te vullen
 • straten en voetpaden te reinigen
 • tuinen en velden te besproeien
 • groenten en planten water te geven
 • ....

Omdat het erg droog blijft in Vlaanderen is het wel belangrijk om spaarzaam te blijven omgaan met water.

Water uit waterlopen?

 • In de provincie Antwerpen is het verboden om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen.
  Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.
 • Het is ook verboden water te capteren uit het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Dit door de aanwezigheid van blauwalgen. Ook zachte waterrecreatie (bijv. kajakken, vissen, waterski) is hierdoor verboden.
 • Captatie uit andere bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan. Tot een volume van 500 m³/jaar volstaat een melding aan de Vlaamse Waterweg. Voor grotere volumes is een ‘vergunning voor watervang’ nodig.

Boete

Wie zich niet houdt aan de gebruiksbeperkingen, riskeert een boete tot 1600 euro.

Meer informatie