chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Maatregelen tegen waterschaarste in West-Vlaanderen

  West-Vlaanderen wordt getroffen door aanhoudende droogte. Ook al viel er wat neerslag, in bepaalde delen van de provincie is de situatie zeer nijpend. Het peil van de waterlopen is heel laag. De drinkwaterproductie komt in het gedrang.

  Door de droogte is bovendien het zoutgehalte van het water op heel wat plaatsen te hoog om het te kunnen gebruiken voor de gewassen en als drinkwater voor de dieren. Hoge zoutgehaltes kunnen leiden tot sterfte van dieren of verbranding van gewassen. Ook enkele alternatieve waterbronnen hebben een hoog zoutgehalte. Een gratis controle van het water vóór gebruik (pdf) wordt aangeraden.

  In de provincie West-Vlaanderen blijven door de waterschaarste verschillende maatregelen van kracht.

  • De provincie roept iedereen op om spaarzaam te blijven omgaan met drinkwater.
  • Verbod om water (voor recreatieve doeleinden) te halen uit alle waterlopen tot en met 18 augustus. Bijvoorbeeld sportterreinen kunnen niet langer besproeid worden met water uit waterlopen. Plezierboten worden ook niet meer apart versast. 
  • Tot 18 augustus gelden er ook maatregelen (captatieverbod) in het IJzerbekken, het Leiebekken, het bekken van de Brugse Polders en Poekebeek.
  • Tot nader order zijn er ook maatregelen van kracht (verbod om water te pompen op alle openbare waterlopen, bekkens, buffers of vijvers) in Lo-Reningen, Langemark-Poelkapelle en Ichtegem.
  • ...

  Op de website van de provincie vindt u een overzicht van alle maatregelen in West-Vlaanderen.

  De provinciegouverneur heeft de politie gevraagd om sterker in te zetten op controles en handhaving. De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

  Andere provincies

  Op lange termijn blijft het overal in Vlaanderen extreem droog. De overheid roept op om spaarzaam te blijven omgaan met drinkwater.