Vissen en hengelen

De regeling van de riviervisserij in België valt onder de bevoegdheid van de gewesten. De visvergunningen verschillen per gewest. Een vergunning voor een gewest is niet geldig in de andere gewesten.

Vergunning voor het Vlaams Gewest

Wie wil vissen in Vlaamse openbare wateren, moet in het bezit zijn van een visvergunning: het ‘visverlof’.

In Vlaanderen geldt er strikte wetgeving, die het visbestand beschermt. U mag dus niet zomaar overal gaan vissen. U vindt meer informatie

  • op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos over wat mag en niet mag
  • in de folder ‘Reglement Openbare Visserij 2018’ (pdf).
    Dit reglement zit ook als bijlage bij de brochure ‘Vislijn’, het gratis jaarlijks magazine over vissen in de openbare wateren in Vlaanderen.

Wilt u gaan vissen op zee? Dan hebt u geen visvergunning nodig, maar moet u zich wel aan bepaalde regels voor de zeevisserij houden.

Vergunning voor Brussel en Waals Gewest

Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u informatie over de Brusselse visvergunning.
Op maisondelapêche.be vindt u informatie over de Waalse visvergunning.

Blauwalgen

Op sommige waterlopen is er momenteel een verbod op vissen (en andere zachte recreatie) omdat er blauwalgen in het water zijn.

Publicaties

Vislijn 2018

Vislijn is een magazine over de openbare visserij in Vlaanderen en is bestemd voor de hengelaar en het brede publiek. De brochure bevat informatie over vissen, hengelen, de Vlaamse openbare waters, het visreglement en het visverlof.

Contact

Voor meer informatie over de Vlaamse visserijregelgeving, viswaters, visrechten, vissoorten en visstandbeheer, neem contact op met de Visserijcommissie in uw provincie.