Waterinfo.be - Waterstanden en overstromingsvoorspellingen

Hebt u dringende hulp of bijstand nodig door wateroverlast? Neem contact op met uw gemeente (technische dienst) of de lokale brandweer. Die diensten coördineren alle acties in uw gemeente: riolering vrijmaken, kelders leegpompen,… De gemeente beslist zelf voor welke zones ze zandzakken uitdeelt.

Meetpunten, waterstanden, voorspellingen en waarschuwingen

Op waterinfo.be vindt u onder meer:

  • overzicht van de meest recente meldingen en waarschuwingen (onder ‘Waterinfo berichten’)
  • alle waterstanden en overstromingsvoorspellingen in Vlaanderen
  • contactformulier voor vragen (via de envelop-knop in de blauwe balk rechts bovenaan).
    Op dat contactformulier kunt u VMM of HIC selecteren (zie hieronder). Zo komt uw vraag bij de juiste waterloopbeheerder terecht.

Als u op Waterinfo doorklikt op een meetpunt (bolletje op de kaart), verschijnen er onder de kaart grafieken. Door op een grafiek te klikken, krijgt u nog meer details in een nieuw venster. Helemaal onderaan staat van welke ‘data provider’ de meetgegevens komen:

  • ‘Data provider: VMM’ (Vlaamse Milieumaatschappij) voor de onbevaarbare waterlopen
    of
  • ‘Data provider: MOW-HIC’ (Mobiliteit en Openbare Werken-Waterbouwkundig laboratorium) voor de bevaarbare waterlopen.

Een beknopte handleiding over waterinfo.be vindt u in de publicatie ‘Waterinfo.be - Niewsgierig...?’ (zie onderaan).

Meer informatie

Publicaties

Waterinfo.be - Nieuwsgierig naar de (water)stand van zaken?

Wil je de waterstanden in Vlaanderen bekijken? Worden er overstromingen voorspeld? Welke percelen liggen in overstromingsgebied? De folder geeft een overzicht van de belangrijkste data op de website waterinfo.be.