Nieuws

Dit was de reflectie- en inspiratiedag op 8 juni 2018!

Op vrijdag 8 juni kwamen we in het Herman Teirlinck gebouw in Brussel samen met een divers publiek om na te denken over de toekomst van ons ‘samen leven’.

Na een inspirerende key note van professor Jean Paul Van Bendegem, gingen we met elkaar in gesprek aan de gesprekstafels rond volgende thema's: de duurzame samenleving, de reflecterende samenleving, sociale cohesie, vermaatschappelijking, health in all policies en de toekomst van ons zorgmodel. 

Voor ons was het alvast een geslaagde en beloftevolle dag en we danken alle deelnemers voor hun input!

Neem hier een kijkje voor enkele eerste indrukken van de dag.

En blijf zeker de website volgen voor verdere updates over de transitie ‘Samen leven’.