Nieuws

Oproep tot kandidaatstelling Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens

Er loopt een oproep tot kandidaatstelling voor de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, die is opgericht bij artikel 10/1 van het decreet van 18 juli betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Het gaat om de mandaten van drie leden en drie plaatsvervangende leden. De uiterste datum om je kandidaat te stellen is 15 augustus 2018.

Oproep in het Belgisch Staatsblad