Nieuws

Projectsubsidie voor fietsmaatregelen in woon-werkverkeer

Het Pendelfonds is opgericht om duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. In de nabije toekomst moet het aandeel van ‘autosolisme’ in het woon-werkverkeer dalen. Bij de nieuwe projectoproep van het Pendelfonds ligt de focus op fietsmaatregelen. Een project dat een verschuiving beoogt van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets, kan in aanmerking komen voor subsidiëring in 2018.

  • Bedrijven kunnen samen met overheden of privé-organisaties een subsidieaanvraag bij het Pendelfonds indienen.
  • Een dossiernummer aanvragen kan tot en met vrijdag 10 augustus 2018.
  • Met steun van het Provinciaal Mobiliteitspunt kan men daarna het dossier opmaken. Dat moet uiterlijk op 29 oktober 2018 ingediend worden.
Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer via het Pendelfonds