Nieuws

Vlaamse Regionale Indicatoren 2017

De Vlaming geniet van een hoge levensstandaard, meer gezonde levensjaren en een hoge tevredenheid met de eigen levenssituatie. Terrorisme en immigratie zijn volgens de Vlamingen de belangrijkste maatschappelijke problemen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). Het rapport verzamelt de recente sociaal-culturele, economische, ecologische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en vergelijkt die trends met andere Europese landen.

Vlaamse Regionale Indicatoren 2017