Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen

Om met succes een eigen zaak te beginnen, hebt u uiteraard de juiste ondernemersvaardigheden nodig. U kunt zich bij het opstarten van uw bedrijf laten bijstaan door het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor coaching, advies en begeleiding.

Vroeger moest u de basiskennis bedrijfsbeheer kunnen bewijzen voordat u als zelfstandige kon starten. Dat hoeft niet meer sinds 1 september 2018.
Maar voor een aantal ‘gereglementeerde’ beroepen moet u nog altijd bewijzen dat u de juiste beroepskennis hebt. Die verplichting geldt voor zowel eenmanszaken als vennootschappen, en voor zowel zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep. Maar ook die verplichting valt weg op 1 januari 2019, zodat dan ook de laatste gereglementeerde beroepen verdwijnen. De Centrale Examencommissie ondernemersvaardigheden houdt dan op te bestaan.

Voorwaarden

Voor de volgende activiteiten is het bewijs van beroepsbekwaamheid vereist. Het gaat om activiteiten in de bouwsector, de elektrotechniek en aanverwante beroepen.

 • Ruwbouwactiviteiten
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
 • Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
 • Schrijnwerker of glazenmaker
 • Algemene schrijnwerkersactiviteiten
 • Eindafwerkingsactiviteiten
 • CV, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Elektrotechnische activiteiten
 • Algemeen aannemer
 • Installateur-frigorist.

De voorwaarden voor de erkenning zijn verschillend voor elke activiteit. Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen ziet u welke activiteiten onder de reglementering vallen, welke kennis vereist is en hoe u die kennis kunt bewijzen.

De Vlaamse regering heeft besloten op termijn de vestigingswet helemaal af te schaffen. Daardoor zult u voor geen enkel van de huidige gereglementeerde beroepen nog een bewijs van beroepsbekwaamheid nodig hebben om als zelfstandige te beginnen. Sinds 1 januari 2018 zijn daarom in een eerste fase de volgende activiteiten al niet langer gereglementeerd:

 • slager-groothandelaar
 • droogkuiser-verver
 • restaurateur/traiteur-banketaannemer
 • brood- en banketbakker
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • masseur
 • voetverzorger
 • opticien
 • dentaaltechnicus
 • begrafenisondernemer
 • beenhouwer-spekslager
 • rijwielactiviteiten
 • intersectorale kennis motorvoertuigen
 • sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton
 • sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton.

Vrijstellingen

In bepaalde gevallen bent u, hetzij definitief, hetzij tijdelijk, vrijgesteld van de verplichting uw beroepsbekwaamheid te bewijzen. Dat is onder meer het geval bij de overname van een bestaande onderneming of de voortzetting van de onderneming door de overlevende echtgenoot, partner of (klein)kind van het ondernemingshoofd. Neem voor meer informatie contact op met uw ondernemingsloket of met het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 

Procedure

U kunt de vereiste beroepsbekwaamheid aantonen door

 • een diploma of een andere akte
 • praktijkervaring
 • een getuigschrift dat u behaald hebt na een examen bij de Centrale Examencommissie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen staat met welke attesten of welke praktijkervaring u uw beroepsbekwaamheid kunt aantonen. Het ondernemingsloket waar u uw ondernemingsnummer aanvraagt, beslist uiteindelijk of u aan de voorwaarden voldoet. 

Examen

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (CEC). De Examencommissie neemt alleen examens af. Ze organiseert zelf geen lessen of opleidingen als voorbereiding op het examen.

Schrijf u in voor het examen via het elektronische inschrijvingsformulier. Betaal het inschrijvingsgeld (35 euro) via het rekeningnummer BE68 3751 1109 9334 / BIC-code BBRUBEBB. Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van uw betaling. Ten laatste 2 weken voor het examen krijgt u een e-mail met de examendatum. 

Het inschrijvingsrecht geldt voor maar 1 examen en is niet terugvorderbaar, behalve in geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte met een doktersattest). Als u niet kunt deelnemen aan het door u gekozen examen, kunt u pas aan een volgend examen deelnemen als u zich opnieuw ingeschreven en betaald hebt.

De examens vinden plaats in het Ellipsgebouw (13 MB), Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel (nabij station Brussel-Noord). Ze worden gemiddeld om de zes tot acht weken georganiseerd. Om u aan te melden voor het examen, moet u altijd uw identiteitskaart of paspoort bij zich hebben. Bij verlies van uw identiteitskaart mag u ook uw rijbewijs met foto voorleggen. De examens bestaan uit een schriftelijke proef, met aansluitend voor sommige examens ook een mondelinge proef. Voor het examen krijgt u anderhalf uur tijd, wat ruimschoots volstaat.

U bent geslaagd als u in het totaal 50 procent behaalt. U kunt uw resultaat vernemen ten laatste 2 dagen na het examen. Het getuigschrift wordt u binnen 14 dagen per post opgestuurd en is onbeperkt geldig.

Publicaties

De aannemer en beheerskennis in de bouw

De syllabus bereidt kandidaat-ondernemers voor op het examen Bouwadministratieve kennis bij de Vlaamse overheid. Ze bevat een overzicht van alle rechten en plichten van de bouwondernemer en behandelt naast de reglementering over de ondernemersvaardigheden ook een aantal specifieke aspecten met betrekking tot de oprichting en het beheer van een onderneming in al haar facetten (boekhouding,

Veelgestelde vragen

Contact

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Team Vestigingsvoorwaarden
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel.

reglementen@vlaio.be