Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen

Als u met een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit wilt beginnen, dan moet u de basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. Maar sommige beroepen mag u alleen uitoefenen als u daarbovenop ook het bewijs van uw specifieke beroepsbekwaamheid levert. We spreken in dat geval van ‘gereglementeerde’ beroepen. De verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen, en voor zelfstandigen in zowel hoofdberoep als bijberoep.

De vereiste ‘beroepsbekwaamheid eigen aan het beroep’ kan worden aangetoond door

Het ondernemingsloket waar u uw ondernemingsnummer aanvraagt, beslist uiteindelijk of u aan de voorwaarden voldoet.

Beroepenlijst

Sinds 1 januari 2018 zijn de volgende activiteiten niet langer gereglementeerd:

 • slager-groothandelaar
 • droogkuiser-verver
 • restaurateur/traiteur-banketaannemer
 • brood- en banketbakker
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • masseur
 • voetverzorger
 • opticien
 • dentaaltechnicus
 • begrafenisondernemer
 • beenhouwer-spekslager
 • rijwielactiviteiten
 • intersectorale kennis motorvoertuigen
 • sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton
 • sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton.

U hebt voor deze beroepen dus geen getuigschrift van de beroepsbekwaamheid meer nodig om een eigen zaak op te starten. U hebt wel nog steeds het getuigschrift ‘Basiskennis Bedrijfsbeheer’ nodig.

Voor de volgende activiteiten is het bewijs van een sectorale beroepsbekwaamheid wel nog vereist. Het gaat om activiteiten in de bouwsector, de elektrotechniek en aanverwante beroepen.

 • Ruwbouwactiviteiten
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
 • Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
 • Schrijnwerker of glazenmaker
 • Algemene schrijnwerkersactiviteiten
 • Eindafwerkingsactiviteiten
 • CV, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Elektrotechnische activiteiten
 • Algemeen aannemer
 • Installateur-frigorist.

De voorwaarden voor de erkenning zijn verschillend voor elke activiteit. Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen ziet u welke activiteiten onder de reglementering vallen, welke kennis vereist is en hoe u die kennis kunt bewijzen.

Vrijstellingen

In bepaalde gevallen bent u, hetzij definitief, hetzij tijdelijk, vrijgesteld van de verplichting uw ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel beroepsbekwaamheid) te bewijzen. Dat is onder meer het geval bij de overname van een bestaande onderneming of de voortzetting van de onderneming door de overlevende echtgenoot, partner of (klein)kind van het ondernemingshoofd. Op de website vlaio.be leest u in welke gevallen u vrijgesteld bent. Neem voor meer informatie contact op met uw ondernemingsloket of met het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Contact

Team Vestigingsvoorwaarden
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel.

reglementen@vlaio.be

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website