Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen

Om met succes een eigen zaak te beginnen, hebt u uiteraard de juiste ondernemersvaardigheden nodig. Vroeger moest u de basiskennis bedrijfsbeheer kunnen bewijzen voordat u als zelfstandige kon starten. Dat hoeft niet meer sinds 1 september 2018.
Voor een aantal ‘gereglementeerde’ beroepen moest u nog altijd bewijzen dat u de juiste beroepskennis hebt. Maar ook die verplichting is weggevallen op 1 januari 2019, zodat dan ook de laatste gereglementeerde beroepen verdwenen zijn. De Centrale Examencommissie ondernemersvaardigheden is opgeheven.

In Brussel en Waals Gewest is de vestigingswet onveranderd gebleven.

Publicaties

De aannemer en beheerskennis in de bouw

De syllabus bereidt kandidaat-ondernemers voor op het examen Bouwadministratieve kennis bij de Vlaamse overheid. Ze bevat een overzicht van alle rechten en plichten van de bouwondernemer en behandelt naast de reglementering over de ondernemersvaardigheden ook een aantal specifieke aspecten met betrekking tot de oprichting en het beheer van een onderneming in al haar facetten (boekhouding,

Contact

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Team Vestigingsvoorwaarden
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel.

reglementen@vlaio.be