chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen

  Als u met een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit wilt beginnen, dan moet u de basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. Maar sommige beroepen mag u alleen uitoefenen als u daarbovenop ook het bewijs van uw specifieke beroepsbekwaamheid levert. We spreken in dat geval van ‘gereglementeerde’ beroepen. De verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen, en voor zelfstandigen in zowel hoofdberoep als bijberoep.

  De vereiste ‘beroepsbekwaamheid eigen aan het beroep’ kan worden aangetoond door

  Het ondernemingsloket waar u uw ondernemingsnummer aanvraagt, beslist uiteindelijk of u aan de voorwaarden voldoet.

  Beroepenlijst

  De lijst van die gereglementeerde beroepen is opgedeeld in vier inhoudelijke clusters plus een cluster ‘andere’ gereglementeerde beroepen.

  • Bouw, elektrotechniek en aanverwante beroepen
  • Voertuigen
  • Handel en diensten
  • Voeding
  • Andere

  De voorwaarden voor de erkenning zijn verschillend voor elke activiteit. Voor elke activiteit is in een koninklijk besluit bepaald met welke bewijzen u de beroepsbekwaamheid kan aantonen. Door op die activiteit te klikken, ziet u wat voor die specifieke activiteit de vereisten zijn wat opleiding en/of praktijkervaring betreft.

  De Vlaamse regering heeft op 17 maart 2017 de principiële beslissing genomen om de vestigingswet af te schaffen voor een aantal gereglementeerde beroepen. De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving mag begin 2018 verwacht worden. Tot die tijd blijft de huidige wetgeving van kracht en moet de beroepsbekwaamheid bewezen worden.

  Vrijstellingen

  In bepaalde gevallen bent u, hetzij definitief, hetzij tijdelijk, vrijgesteld van de verplichting uw ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel beroepsbekwaamheid) te bewijzen. Dat is onder meer het geval bij de overname van een bestaande onderneming of de voortzetting van de onderneming door de overlevende echtgenoot, partner of (klein)kind van het ondernemingshoofd. Op de website vlaio.be leest u in welke gevallen u vrijgesteld bent. Neem voor meer informatie contact op met uw ondernemingsloket of met het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

  Contact

  Team Vestigingsvoorwaarden, Koning Albert II-laan 35, bus 12,1030 Brussel.

  reglementen@agentschapondernemen.be

  Agentschap Innoveren en Ondernemen

  Adres
  Koning Albert II-laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koning Albert I-laan 1.2
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Kempische steenweg 305
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Lange Lozanastraat 223
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website