Een goed ondernemingsplan of businessplan

Om met succes een zaak op te richten en uw zaak te laten groeien, moet u een ondernemingsplan of businessplan hebben. Op die manier weet u op elk moment hoe uw bedrijf ervoor staat en wat de volgende stap in uw ontwikkeling is. Een ondernemingsplan is ook een instrument om uw onderneming voor te stellen. Het geeft weer wat u met uw onderneming in de toekomst wilt bereiken en hoe u dat wilt doen.

Uw ondernemingsplan beschrijft uw activiteit, uw markt, uw positie tegenover de concurrentie en eventuele obstakels. Daarvoor maakt u een sterkte-zwakteanalyse en beantwoordt u vragen als:

  • Wat wilt u precies doen?
  • Waar zult u zich vestigen?
  • Welke rechtsvorm kiest u?
  • Is er een markt voor uw product?
  • Hoe komt u aan klanten?

Een belangrijk deel van uw ondernemingsplan is uw financieel plan. Daarmee laat u in cijfers zien dat uw plan kans van slagen heeft. Met uw financieel plan zoekt u antwoorden op vragen als:

  • Hoeveel geld hebt u nodig om uw plannen te realiseren?
  • Welke kosten en opbrengsten verwacht u?
  • Welke investering moet u doen?
  • Zijn uw plannen financieel haalbaar en zullen ze uw zaak rendabel(er) maken?

Met uw ondernemingsplan (en uw financieel plan) brengt u informatie over uw bedrijf en over de markt bij elkaar om inzicht te verwerven in de praktische en financiële haalbaarheid van uw zaak.

Uw ondernemingsplan is een intern beheersinstrument, waarmee u de eigen werking evalueert. In het ondernemingsplan stippelt u de weg uit die u als ondernemer wilt volgen. Een goed ondernemingsplan dient als leidraad om uw doelstellingen te bereiken en biedt u een houvast, zodat u op cruciale momenten de juiste beslissingen kunt nemen.

Extern gebruikt u uw ondernemingsplan om op zoek te gaan naar potentiële partners. Met een goed onderbouwd ondernemingsplan geeft u leveranciers en financiers de boodschap dat u goed nagedacht hebt over de overlevingskansen van uw zaak.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid helpt u een eind op weg. De brochure ‘Startkompas’ helpt u een deel van deze vragen te beantwoorden en geeft u een inzicht in de haalbaarheid van uw zaak. Daarna kunt u uw plan verder uitwerken met de aanbevelingen in de ‘Leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan’.

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website