chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een zaak oprichten: welke vergunningen hebt u nodig?

  Afhankelijk van het type activiteiten dat u wilt verrichten, is het mogelijk dat u voor het oprichten van uw zaak een of meerdere vergunningen nodig hebt.

  Omgevingsvergunning

  Vanaf 1 januari 2018 kunt u de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samen aanvragen in 1 procedure: de omgevingsvergunning. Op Vlaams en provinciaal niveau kunt u die omgevingsvergunning al aanvragen, alsook in de gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden.

  Een stedenbouwkundige vergunning moet u aanvragen voor:

  • het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen
  • het aanbrengen van verhardingen
  • het gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, opslaan van materialen, afval, enz.
  • het plaatsen van lichtreclames en reclameborden
  • wet wijzigen van het gebruik van een gebouw.

  Voor de uitoefening van sommige activiteiten moet u een milieuvergunning aanvragen. Het Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM) onderscheidt drie klassen van milieubelastende bedrijven.

  • Als uw bedrijf thuishoort in klasse 1 (de meest hinderlijke activiteiten), moet u een omgevingsvergunning aanvragen op provinciaal niveau.
  • Bedrijven uit klasse 2 (minder hinderlijke activiteiten) moeten de vergunning aanvragen bij de gemeente.
  • Voor klasse 3, de minst belastende ondernemingen, geldt enkel een meldingsplicht. U hebt geen vergunning nodig.

  Meer informatie vindt u in de brochures ‘Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning’ en ‘Bedrijf en milieu’.

  Voedselveiligheid

  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waakt over de veiligheid van de voedselketen en over de kwaliteit van ons voedsel. Wie een zaak uitbaat waar voedingsmiddelen worden gefabriceerd, in de handel gebracht of ingevoerd, moet een vergunning aanvragen bij de dienst Eetwareninspectie van het FAVV. Die verplichting geldt voor alle zaken waar voedingsmiddelen worden verkocht: horeca, schoolkeukens, bedrijfsrestaurants, eventueel ook krantenwinkels, tankstations, ...

  Socio-economische machtiging

  Wilt u een kleinhandel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m² uitbaten, dan moet u daarvoor een vergunning (een ‘socio-economische machtiging’) aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente. Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college daarbij het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) inwinnen voordat het een vergunning mag afleveren.

  Leurkaart

  ‘Ambulante handel’ is de officiële term voor huis-aan-huisverkoop en verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen of lokalen. U doet aan ambulante handel als u producten verkoopt buiten de hoofdzetel of de vestiging(en) die u aan de kruispuntbank voor ondernemingen hebt gemeld. Voor ambulante activiteiten hebt u een leurkaart (officieel een ‘machtiging voor ambulante activiteiten’) nodig. Die leurkaart kunt u aanvragen bij een ondernemingsloket naar keuze.

  Specifieke activiteiten

  Voor een brede waaier van activiteiten bestaan specifieke richtlijnen (zoals voor braderieën, solden, uitverkoop, lichtreclame, enz.) Vraag dus steeds na bij uw ondernemingsloket en bij uw gemeente welke zaken specifiek op uw onderneming van toepassing zijn.

  Contact

  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

  Adres
  Administratief Centrum Kruidtuin Food Safety Center
  Kruidtuinlaan 55
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 13 550
  Fax
  02 211 82 60
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:0014:00 - 16:30

  Dienst Vergunningen

  Adres
  City Atrium C
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  02 277 67 13
  Fax
  02 277 50 63
  E-mail
  Website