Hoe bewijst u de basiskennis bedrijfsbeheer?

Als u met een zelfstandige activiteit wilt beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep, en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, dan moet u in de meeste gevallen (bv. niet voor directe verkoop, zoals tupperwareparty's) de basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. U kunt dat doen met:

 • een diploma of een ander getuigschrift
 • het bewijs van praktijkervaring
 • een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer dat u behaald hebt na een examen bij de Centrale Examencommissie of via Syntra of de Centra voor Volwassenenonderwijs.

Onder bepaalde voorwaarden kan iemand anders dan uzelf de basiskennis bedrijfsbeheer in uw plaats aantonen.

Het ondernemingsloket waar u uw ondernemingsnummer aanvraagt, beslist uiteindelijk of u aan de voorwaarden voldoet.

Diploma of een ander getuigschrift

In veel gevallen kunt u met een diploma of een ander getuigschrift aantonen dat u voldoende van bedrijfsbeheer afweet. Om de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen, volstaat het bijvoorbeeld in het bezit te zijn van

 • een diploma hoger onderwijs
 • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer, behaald in
  • de derde graad van het secundair onderwijs
  • het secundair volwassenenonderwijs
  • de centra voor middenstandsopleiding
  • een examencommissie van een gemeenschap of federale overheidsdienst
 • een getuigschrift hoger secundair onderwijs (aso, tso of kso) of een getuigschrift van het hoger beroepsonderwijs afdeling handel, boekhouden, verkoop of kantoor, op voorwaarde dat het getuigschrift behaald hebt werd vóór 30 september 2000.

Daarnaast zijn er nog andere (ook buitenlandse) getuigschriften en diploma's die uw basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. Controleer uw diploma of getuigschrift in de diplodatabank of vraag na bij het ondernemingsloket. Alleen diploma’s of getuigschriften die afgeleverd zijn door een officieel erkende school, komen in aanmerking. Die van een privéschool niet.

Praktijkervaring

U hebt geen diploma, maar u hebt een aantal jaren als zelfstandige of als werknemer gewerkt en op die manier voldoende praktijkervaring opgedaan. U kunt dat bewijzen met schriftelijke documenten, zoals het bewijs van aansluiting bij een socialeverzekeringsfonds, een arbeidsovereenkomst, een attest van de werkgever … Het ondernemingsloket beslist of uw praktijkervaring volstaat of niet.

Examen basiskennis bedrijfsbeheer

Als u geen diploma of getuigschrift en geen praktijkervaring hebt, kunt u ook een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer behalen door een examen af te leggen bij de Centrale Examencommissie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Vanaf 1 september 2018 zult u niet langer een attest basiskennis bedrijfsbeheer moeten voorleggen om een zaak op te richten. Het laatste examen basiskennis bedrijfsbeheer vindt plaats op 10 juli 2018.

U moet de leerstof zelf instuderen: de overheid organiseert zelf geen lessen of cursussen. Het Agentschap Ondernemen stelt daarnaast een syllabus ter beschikking die u helpt bij de voorbereiding van uw examen. Daarin vindt u een volledig overzicht van wat u moet kennen en tal van voorbeeldvragen en antwoorden.

U kunt ook een cursus ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ volgen bij Syntra Vlaanderen, het centrum voor praktijkgerichte ondernemersopleidingen, of bij de centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Als u die cursus succesvol beëindigt, krijgt u ook het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer.

Het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer is onbeperkt geldig.

Derde persoon

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op iemand anders om de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen. Dat kan de meewerkende echtgenoot/echtgenote, een zelfstandig helper of een werknemer zijn.

Buitenlanders

Bent u onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland, dan kunt u de basiskennis bedrijfsbeheer ook bewijzen met een EU-verklaring. Dat is een verklaring uit het land van herkomst waarmee u bewijst dat u voldoende jaren praktijkervaring hebt. U kunt het bewijs van uw basiskennis bedrijfsbeheer ook leveren met een gelijkwaardigheidsverklaring van uw buitenlands diploma.

Vrijstellingen

In bepaalde gevallen bent u, hetzij definitief, hetzij tijdelijk, vrijgesteld van de verplichting uw ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel beroepsbekwaamheid) te bewijzen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de overname van een bestaande onderneming of de voortzetting van de onderneming door de overlevende echtgenoot, partner of (klein)kind van het ondernemingshoofd. Op de website Vlaanderenonderneemt.be leest u in welke gevallen u vrijgesteld bent. Neem voor meer informatie contact op met uw ondernemingsloket of met het Agentschap Ondernemen.

Beroepsbekwaamheid

Voor bepaalde gereglementeerde beroepen, zoals schrijnwerker, opticien, kapper, bakker …, moet u boven op uw basiskennis bedrijfsbeheer ook uw beroepsbekwaamheid bewijzen.

Publicaties

Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken

De brochure bevat een overzicht van de administratieve formaliteiten die een startende ondernemer moet vervullen.

Basiskennis bedrijfsbeheer. Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van de Vlaamse overheid

De syllabus helpt iedereen die een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, bij de voorbereiding op het examen basiskennis bedrijfsbeheer dat door de centrale examencommissie van de Vlaamse overheid wordt georganiseerd. Ze behandelt naast de reglementering over de ondernemersvaardigheden ook een aantal meer technische aspecten, specifiek met betrekking tot de oprichting en het beheer van een

Contact

Team Vestigingsvoorwaarden, Koning Albert II-laan 35, bus 12,1030 Brussel.

vestigingsvoorwaarden@vlaio.be

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website