chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bescherm uw intellectuele eigendom

  Bescherm uw intellectuele eigendom

  Uw merk, een product of een nieuwe dienst is de essentiële troef van uw bedrijf. Daarmee onderscheidt u uw onderneming van uw concurrenten en bepaalt u uw positie op de markt.

  Uw zaak heeft behalve materiële eigendommen vaak ook een immateriële waarde, zoals een belangrijke uitvinding, een eigen design of een sterk merk. Dat noemen we de ‘intellectuele eigendom’ van uw onderneming, en om die te beschermen, moet u zelf stappen ondernemen.

  Auteursrecht

  In de artistieke sector (muziek, film, theater, beeldhouwkunst, schilderkunst) zijn producties over het algemeen beschermd door het auteursrecht. Dat recht is automatisch van toepassing: daarvoor is geen registratie vereist.

  Patent of octrooi

  Voor belangrijke nieuwe uitvindingen kunt u een patent of octrooi aanvragen. Belangrijk is dat uw uitvinding geheim blijft tot u de octrooiaanvraag hebt ingediend. Voor die aanvraag moet u een dossier indienen bij de Belgische of de Europese overheid. Aan de aanvraag van een octrooi zijn kosten verbonden, en de aanvraag heeft een beperkte geldigheidsduur.

  Merk, tekening of model

  Met een merk kunt u als onderneming duidelijk maken welke producten u op de markt hebt gebracht, zodat de klanten het onderscheid kunnen maken met de producten van uw concurrenten. Een merk kan de vorm hebben van een logo, een afkorting, een slogan of zelfs een geluidsfragment. U kunt merken laten registreren, waardoor u een aantal exclusieve rechten verkrijgt op het gebruik van uw merk. Om een merk te laten registreren, bestaan er drie mogelijke procedures, afhankelijk van het gebied waarvoor u merkbescherming wenst: de Beneluxprocedure, de Gemeenschapsprocedure of de internationale procedure.

  Met een tekening of een model beschermt u het uiterlijk van een product. Het gaat daarbij om de kenmerken van lijnen, omtrekken, kleuren, vorm, textuur of materialen van het product zelf of van zijn versiering. Tekeningen omvatten alle tweedimensionale vormen, zoals dessins en patronen op stoffen en papier. Onder modellen vallen de driedimensionale vormen van gebruiksvoorwerpen of delen ervan, zoals het model van een auto of de vorm van een koffiekan.

  Hoe zit het met de intellectuele eigendom in uw bedrijf?

  U kunt als Vlaamse kmo een beroep doen op de gratis IE-scan van het Agentschap Innoveren en Ondernemen: dat is een uitgebreide doorlichting van de intellectuele eigendom van uw onderneming. Na die IE-scan kunt u beslissen of u verdere stappen wilt ondernemen op het gebied van bescherming en beheer van uw intellectuele eigendom.

  Met de Idee-scan naar de bescherming van uw idee

  U hebt een fantastisch idee en u wilt vermijden dat iemand anders ermee gaat lopen? Met de antwoorden die u geeft op de Idee-scan krijgt u advies over hoe u uw idee het beste kunt beschermen.

  Professioneel advies over intellectuele eigendom via de kmo-portefeuille

  U kunt ook de hulp inroepen van professionals uit de private markt, zoals octrooigemachtigden, merkgemachtigden, gespecialiseerde advocaten of IP-consultants (IP staat voor ‘intellectual property’). Als u als kmo zulke professionals inschakelt, dan kunt u daarvoor subsidies krijgen via de kmo-portefeuille. Juridisch advies over de intellectuele eigendom valt onder de pijler ‘advies’ van de kmo-portefeuille.

  Het Agentschap Innoveren en Ondernemen steunt u met raad en daad

  Het Agentschap Innoveren en Ondernemen informeert u ook over andere mogelijke subsidies en fiscale maatregelen op het gebied van intellectuele eigendom, onder meer via infosessies en workshops en via zijn subsidiedatabank.

  Contact

  Agentschap Innoveren en Ondernemen

  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koning Albert I-laan 1.2
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Kempische steenweg 305
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Lange Lozanastraat 223
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website