chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Statuten en jaarrekeningen van ondernemingen

  Statuten van ondernemingen worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België kunt u de jaarrekeningen raadplegen. Identificatiegegevens vindt u terug in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  Oprichtingsakte van (en wijzigingen aan) de statuten

  Elke vennootschap of elke rechtspersoon (onderneming, vzw, stichting) moet een oprichtingsakte laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Het Belgisch Staatsblad wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Justitie en kunt u online raadplegen.Ook de aanstelling of het ontslag van (leden van) de raad van bestuur van een vennootschap en wijzigingen aan de statuten worden in die bijlagen openbaar gemaakt. Op de website van het Staatsblad kunt u de formulieren downloaden die u daarvoor nodig hebt. Die formulieren moet u met een kopie van het verslag en een bewijs van betaling opsturen naar de rechtbank van koophandel.

  Jaarrekeningen (omzetcijfers) en de sociale balans (personeelsbestand)

  De meeste Belgische ondernemingen moeten jaarlijks hun (geconsolideerde) jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB), die die dan integraal publiceert. Op de website van de NBB, onder de rubriek ‘Balanscentrale’, kunt u de jaarrekeningen en de sociale balans, met specifieke informatie over het personeelsbestand, raadplegen. De Balanscentrale stelt op basis van de jaarrekeningen die worden neergelegd, statistieken op voor een bepaald aantal sectoren en rechtsvormen.

  Identificatiegegevens van ondernemingen

  De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank die beheerd wordt door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. In die gegevensbank zijn de basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opgeslagen, zoals het ondernemingsnummer, de naam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel, de oprichtings- en stopzettingsdatum, de economische activiteiten die de onderneming uitoefent en verwijzingen naar jaarrekeningen en balansen die zijn neergelegd bij de NBB, het werkgeversrepertorium en het Belgisch Staatsblad. Sommige gegevens zijn raadpleegbaar voor het grote publiek, andere zijn alleen toegankelijk voor ondernemingen (via ‘My Enterprise’) of overheidsdiensten.

  KBO Public Search toont de publieke gegevens die zijn ingeschreven in de KBO van:

  • de actieve ondernemingen en hun vestigingseenheden
  • de bekendgemaakte ondernemingen die in België nog niet actief zijn.

  In de KBO zijn gegevens samengebracht die afkomstig zijn van:

  • het rijksregister van rechtspersonen
  • het handelsregister
  • de btw-administratie
  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

  Contact

  Het Belgisch Staatsblad

  Nationale Bank van België (NBB)

  Adres
  De Berlaimontlaan 14
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 221 21 11
  Fax
  02 221 31 00
  E-mail
  Website

  Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)