chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Strategische ecologiesteun voor ondernemingen

  Kmo's en grote ondernemingen die willen investeren in groene spitstechnologie, met name in technieken die vanwege hun unieke karakter niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (pdf) van de ‘klassieke’ Ecologiepremie Plus, kunnen een beroep doen op strategische ecologiesteun (EP-STRES).

  De strategische ecologiesteun is bedoeld voor investeringen van minimaal 3 miljoen euro.

  Voorwaarden

  Uw onderneming moet voldoen aan deze voorwaarden.

  Uw onderneming:

  • moet een aanvaardbare juridische vorm hebben (bv. geen vzw zijn)
  • moet een activiteit uitvoeren die op de lijst van aanvaardbare activiteiten staat (NACE-codes)
  • mag niet onder een dominerende invloed van de overheid staan: de overheid mag dus niet voor 50% of meer participeren, tenzij u kunt aantonen dat ze geen dominerende invloed heeft
  • mag geen achterstallige RSZ-schulden hebben op de indiendatum van uw aanvraag
  • is voor de indieningsdatum van de steunaanvraag toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst die voor haar van toepassing is op de indieningsdatum van de steunaanvraag
  • realiseert haar investering in het Vlaamse Gewest
  • moet een haalbaarheidsstudie uitvoeren waaruit de technische en economische haalbaarheid blijkt van de ecologie-investering.

  Procedure

  Sinds 15 januari 2018 kunnen aanvragen voor Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun uitsluitend nog digitaal ingediend worden.

  Bedrag

  Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:

  • het type van de investering (milieu, energie),
  • de ecoklasse waartoe een investering behoort op basis van zijn ecologiegetal (de performantie van de technologie),
  • de grootte van uw onderneming.

  Een onderneming kan over een periode van drie jaar maximaal 1 miljoen euro aan subsidie krijgen.

  Contact

  Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail