Subsidie voor bedrijven ter compensatie van indirecte emissiekosten

In alle landen van de Europese Unie betalen bedrijven die veel energie verbruiken, via hun elektriciteitsrekening mee voor de zogeheten ‘emissierechten’ waarmee energieproducenten het recht kopen om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Doordat de energieproducenten de kosten voor de aankoop van emissierechten doorrekenen, betalen de afnemers meer voor hun elektriciteit en ondervinden zij een concurrentieel nadeel ten opzichte van bedrijven in regio's met een minder ambitieus klimaatbeleid.

Met deze subsidie krijgen bedrijven die veel energie gebruiken, een compensatie voor die emissiekosten. Daarmee wordt voorkomen dat ze hun productie verplaatsen naar landen waar niet of minder hoeft te worden betaald voor emissierechten.

Voorwaarden

Vijftien bedrijfstakken komen in aanmerking voor de maatregel. Dat zijn onder andere producenten uit de aluminium-, de staal-, de kunstmest-, de papier- en de chemische sector.

Concreet moet het bedrijf dat een aanvraag indient, een activiteit uitoefenen die behoort tot 1 van 15 specifieke NACE-codes die u op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vindt. Daar leest u ook aan welke voorwaarden het bedrijf verder moet voldoen en welke uitgaven precies in aanmerking komen.

Procedure

U moet de aanvraag voor deze subsidie indienen vóór 31 maart in het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

  • Hebt u het voorgaande jaar ook al een aanvraag ingediend? Dan zult u van het Agentschap Innoveren & Ondernemen een vooringevuld aanvraagformulier ontvangen. U vult dat verder aan en dient het in volgens onderstaande procedure.
  • Als u voor het eerst een aanvraag indient, gebruikt u het aanvraagformulier.

Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vindt u het aanvraagformulier en informatie over het precieze verloop van de aanvraagprocedure.

Bedrag

De compensatie indirecte emissiekosten wordt toegekend in de vorm van een subsidie met een aflopende steunintensiteit. De subsidie wordt uitbetaald maximaal 12 maanden na de uiterste indieningsdatum van de steunaanvraag. Meer informatie over de berekeningswijze en de hoogte van de subsidie vindt u op de website van het Agentschap.

Ook interessant

Publicaties

Speurgids Ondernemen & Innoveren 2017. Het Vlaamse overheidsbudget voor Economie, Wetenschap & Innovatie

De Speurgids is een jaarlijkse publicatie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid. Hierin worden de overheidsbudgetten voor zowel het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid belicht. De nieuwste editie leert dat het totaal van het Vlaamse overheidsbudget voor economie, wetenschap en innovatie meer dan 2,776 miljard euro bedraagt, het hoogste

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website