Hoeveel bedraagt de sluitingspremie?

De sluitingspremie bedraagt 80 euro per dag dat uw zaak daadwerkelijk gesloten blijft.

Uw onderneming kan de sluitingspremie voor maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode krijgen. Binnen dezelfde hinderperiode kunnen er verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten.

De hinderperiode is de periode dat er onafgebroken openbare werken zijn die ernstige hinder veroorzaken.

Andere veelgestelde vragen

Algemeen

Aanvraag