Moet de contactpersoon van de onderneming dezelfde persoon zijn als de wettelijke vertegenwoordiger?

De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming is de persoon die het gebruikersrecht heeft om in de webapplicatie op te treden in naam van de onderneming. Dat kan de eigenaar van de onderneming zijn, maar ook iemand anders, zoals de boekhouder of de personeelsverantwoordelijke.

De contactpersoon van de onderneming is de persoon met wie het Agentschap Innoveren en Ondernemen communiceert over het dossier van de hinderpremie en/of de sluitingspremie. Dat hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de wettelijke vertegenwoordiger. 

Andere veelgestelde vragen

Algemeen

Aanvraag