Wat als de sluitingsperiode langer duurt dan vooraf was aangegeven?

Als de sluitingsperiode langer duurt dan vooraf was aangegeven, kunt u een nieuwe aanvraag voor een (bijkomende of afzonderlijke) sluitingspremie indienen. De voorwaarde is dat u dat doet vóór het einde van de werken. De nieuwe hinderperiode hoeft niet noodzakelijk aan te sluiten op de vorige hinderperiode.

Per hinderperiode kunt u voor maximaal 365 sluitingsdagen een sluitingspremie krijgen.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan de opgegeven sluitingsperiode altijd controleren. 

Andere veelgestelde vragen

Algemeen

Aanvraag