Wat is het de-minimisplafond?

Als overheden steun willen verlenen aan ondernemingen, kan die steun de concurrentieverhoudingen scheeftrekken en dus het handelsverkeer verstoren. Daarom legt Europa beperkingen op aan de mogelijkheden om overheidssteun te geven aan ondernemingen.

Maar voor bepaalde steunmaatregelen oordeelt de Europese Commissie via de de-minimisverordening dat ze niet concurrentieverstorend zijn, op voorwaarde dat ze onder een bepaalde drempel blijven. Met de zogenoemde ‘verklaring de-minimissteun’ geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening aan uw onderneming die steundrempel niet wordt overschreden. Concreet betekent dat dat aan dezelfde onderneming over een periode van drie belastingjaren niet meer dan 200.000 euro de-minimissteun mag worden toegekend. Die periode bestaat uit het belastingjaar waarin de hinderpremie en/of de sluitingspremie wordt toegekend en de twee voorafgaande belastingjaren. 

Het plafond van de de-minimissteun geldt voor het totaal van alle bedragen die als de-minimissteun bestempeld worden en die in die periode door welke overheid ook zijn toegekend, inclusief het te verwachten bedrag van de hinderpremie en/of de sluitingspremie. Wat het Agentschap Innoveren en Ondernemen betreft, vallen de volgende steunmaatregelen onder de de-minimisverordening:

  • kmo-portefeuille
  • kmo-groeisubsidie
  • rentetoelage hinder openbare werken
  • hinderpremie en sluitingspremie.
Andere veelgestelde vragen

Algemeen

Aanvraag