Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering waarbij (startende) ondernemers, die soms moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, voor een bepaald project online geld inzamelen bij het grote publiek. Mensen kiezen dan zelf welk (meestal klein) bedrag ze aan het project schenken of ontlenen. Daarna kunnen de ondernemers eventueel nog aankloppen bij de professionele investeerders (banken, business angels, risicokapitaalverschaffers …) voor aanvullende financiering.

Globaal genomen bestaat het crowdfundingproces uit vier stappen.

  • De ondernemer dient het project in bij het crowdfundingplatform. Het crowdfundingplatform evalueert het project en beslist of het het project opneemt of niet.
  • De ondernemer stelt alle relevante informatie ter beschikking van potentiële investeerders en voert een promotiecampagne (via het platform, sociale media …). Geïnteresseerde geldschieters of ‘believers’ kunnen inschrijven op het project en storten een zelf te bepalen bedrag.
  • Na het einde van de (vooraf bepaalde) periode waarin de believers geld kunnen storten, wordt de financieringsronde afgesloten. Als de beoogde financiering niet is opgehaald, krijgen de financiers hun geld terug. Als dat wel het geval is, krijgt de ondernemer het opgehaalde geld ter beschikking.
  • Na de crowdfundingronde blijft er interactie tussen de ondernemer en de believers-investeerders. In sommige gevallen kunnen investeerders stemrecht krijgen in de onderneming (bijvoorbeeld bij crowdfunding via de uitgifte van aandelen).

Voor meer informatie over crowdfunding en een overzicht van de verschillende Belgische en internationale crowdfundinginitiatieven kunt u terecht op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. U kunt ook contact opnemen met de accountmanagers financiering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Meer informatie

Publicaties

Op zoek naar financiering? Ontdek wat de overheid voor jou kan doen

De brochure brengt de financieringsmogelijkheden van de overheid voor ondernemers bij de opstart van een project in kaart. Ze geeft ook tips bij het opmaken van een kredietdossier en bij de contacten met de kredietinstelling.

Je zoekt risicokapitaal? Overzicht risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen 2018

De brochure geeft een overzicht van het risicokapitaalaanbod in Vlaanderen en is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de maatschappijen. De risicokapitaalverschaffers die uitsluitend meerderheidsbelangen nemen met een tijdelijk karakter, en de maatschappijen die alleen meer dan 10 miljoen euro investeren, zijn niet opgenomen.

Crowdfunding. Zit er muziek in voor de Vlaamse land- en tuinbouwer?

Crowdfunding of financiering door het grote publiek is een nieuwe manier om geld bijeen te krijgen om een bepaald project te realiseren. Het is een concept waarbij vele kleine investeerders en/of belanghebbenden bereid zijn om kleine bedragen te investeren in projecten waarbij ze zich betrokken voelen. In de studie wordt het potentieel van crowdfunding voor de individuele land- en tuinbouwer

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website