chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Crowdfunding

  Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering waarbij (startende) ondernemers, die soms moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, voor een bepaald project online geld inzamelen bij het grote publiek. Mensen kiezen dan zelf welk (meestal klein) bedrag ze aan het project schenken of ontlenen. Daarna kunnen de ondernemers eventueel nog aankloppen bij de professionele investeerders (banken, business angels, risicokapitaalverschaffers …) voor aanvullende financiering.

  Globaal genomen bestaat het crowdfundingproces uit vier stappen.

  • De ondernemer dient het project in bij het crowdfundingplatform. Het crowdfundingplatform evalueert het project en beslist of het het project opneemt of niet.
  • De ondernemer stelt alle relevante informatie ter beschikking van potentiële investeerders en voert een promotiecampagne (via het platform, sociale media …). Geïnteresseerde geldschieters of ‘believers’ kunnen inschrijven op het project en storten een zelf te bepalen bedrag.
  • Na het einde van de (vooraf bepaalde) periode waarin de believers geld kunnen storten, wordt de financieringsronde afgesloten. Als de beoogde financiering niet is opgehaald, krijgen de financiers hun geld terug. Als dat wel het geval is, krijgt de ondernemer het opgehaalde geld ter beschikking.
  • Na de crowdfundingronde blijft er interactie tussen de ondernemer en de believers-investeerders. In sommige gevallen kunnen investeerders stemrecht krijgen in de onderneming (bijvoorbeeld bij crowdfunding via de uitgifte van aandelen).

  Voor meer informatie over crowdfunding en een overzicht van de verschillende Belgische en internationale crowdfundinginitiatieven kunt u terecht op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. U kunt ook contact opnemen met de accountmanagers financiering van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

  Meer informatie

  Publicaties

  Crowdfunding. Zit er muziek in voor de Vlaamse land- en tuinbouwer?

  Crowdfunding of financiering door het grote publiek is een nieuwe manier om geld bijeen te krijgen om een bepaald project te realiseren. Het is een concept waarbij vele kleine investeerders en/of belanghebbenden bereid zijn om kleine bedragen te investeren in projecten waarbij ze zich betrokken voelen. In de studie wordt het potentieel van crowdfunding voor de individuele land- en tuinbouwer

  Contact

  Agentschap Innoveren en Ondernemen

  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koning Albert I-laan 1.2
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Kempische steenweg 305
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Lange Lozanastraat 223
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website