Een kmo volgens de Europese kmo-definitie: kleine of middelgrote onderneming

Om bedrijven en handelszaken in te delen volgens grootte, maakt men een onderscheid tussen:

  • kleine onderneming (KO)
  • middelgrote onderneming (MO)
  • grote onderneming (GO).

Een kmo is een kleine of middelgrote onderneming. Een grote onderneming is een onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is.

De indeling gebeurt volgens de Europese kmo-definitie en is afhankelijk van drie elementen

  • het aantal werknemers
  • het omzetcijfer of het balanstotaal
  • de zelfstandigheid: niet meer dan 25% van uw onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de kmo-definitie voldoet.

Om in een bepaalde groottecategorie te vallen, moet aan elk van de drie elementen voldaan zijn.

Groottecategorie aantal werknemers* jaaromzet of jaarlijks balanstotaal (in euro) zelfstandigheid
KO < 50 <= 10 miljoen of <= 10 miljoen ja
MO < 250 <= 50 miljoen of <= 43 miljoen ja
GO >= 250 > 50 miljoen en > 43 miljoen ja

* Aantal werknemers bij de RSZ-ingeschreven als VTE (voltijds equivalent).
Deeltijdse werknemers of mensen die geen volledig jaar voor de onderneming hebben gewerkt, worden proportioneel in ‘voltijdse werknemers’ omgezet (bv. twee halftijdse werknemers gelden als één voltijdse). Uitzendkrachten worden niet meegeteld.

Als een onderneming zich aanmeldt bij de kmo-portefeuille, wordt op basis van deze criteria een ondernemingsgrootte voorgesteld. De kmo-portefeuille haalt die gegevens op bij de Nationale Bank van België.
De ondernemingsgrootte wordt vastgeklikt bij de eerste succesvolle steunaanvraag in een kalenderjaar en geldt voor de rest van dat kalenderjaar.

De kmo-portefeuille bekijkt alleen de gegevens die gekoppeld zijn aan het ondernemingsnummer van de steunvragende onderneming. Als die onderneming tot een groep van ondernemingen behoort, moeten ook de criteria van de overige ondernemingen (deelnemende en/of participerende ondernemingen) meegeteld worden volgens de Europese kmo-definitie.

Veelgestelde vragen

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website