Informatie over het e-loket kmo-portefeuille voor ondernemers

Informatie over het e-loket kmo-portefeuille voor ondernemers

In het e-loket kmo-portefeuille kunt u als ondernemer een aanvraag indienen om financiële steun te krijgen voor een opleiding of adviesopdracht.

Naar het e-loket

Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)

Stappen

Maakte u al eerder gebruik van de kmo-portefeuille?

Vanaf 5 december 2017 maakt kmo-portefeuille gebruik van het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid, alle gekende gebruikers van de kmo-portefeuille uit 2015, 2016 en 2017 tot 15 oktober werden opgeladen in het Gebruikersbeheer en blijven toegang hebben tot de applicatie.

Stap 1: Aanmelden

Surf dan naar de webpagina van de kmo-portefeuille en klik op de roze knop ‘Aanvragen’. Meld u aan via uw federaal token, elektronische identiteitskaart, beveiligingscode via sms of beveiligingscode via mobiele app. Als het aanmeldproces is afgerond, krijgt u toegang tot het aanmeldscherm voor de toepassing.

Stap 2: Aanmelden als

U ziet nu de ondernemingen en bedrijven waarvoor u in het verleden een registratie kmo-portefeuille hebt uitgevoerd. Klik op de onderneming waarvoor u de kmo-portefeuille wilt aanvragen.

Stap 3: In het e-loket kmo-portefeuille

U bent nu in het e-loket kmo-portefeuille. U kunt hier nu een projectaanvraag indienen.

Maakt u voor de eerste keer gebruik van de kmo-portefeuille?

Dan moet u zorgen dat u voor uw onderneming daar de rechten voor krijgt.

 • Bent u als wettelijk vertegenwoordiger gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor een onderneming van het type rechtspersoon en wilt u zelf de aanvragen in de kmo-portefeuille beheren? Dan is er geen probleem en kunt u onmiddellijk aanmelden in de kmo-portefeuille (zie hierboven).
 • Bent u als wettelijk vertegenwoordiger gekend in de KBO voor een ander type natuurlijk persoon of wilt u een werknemer het recht geven om in de kmo-portefeuille aanvragen te beheren? Dan moet u onderstaande stappen doorlopen. U kunt handleiding volgen.
 • Bent u een werknemer en wilt u de aanvragen beheren? Dan moet u aan de hoofdtoegangsbeheerder via BTB of Hoofd Lokale Beheerder via IDM van de onderneming vragen om u volgens onderstaande stappen het recht hiervoor te geven.

Stap 1 - Aanmelden in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB)

Iemand die als wettelijk vertegenwoordiger voor uw onderneming gekend is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), kan aanmelden in BTB en een hoofdtoegangsbeheerder aanduiden. De hoofdtoegangsbeheerder is de hoofdverantwoordelijke voor het toegangsbeheer van uw onderneming bij de online diensten van de overheid. Hij kan aanmelden op IDM

Stap 2 - Aanmelden in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid (IDM)

De (hoofd)toegangsbeheerders uit BTB kunnen op IDM aanmelden en voor de verschillende e-loketten van de Vlaamse overheid rechten toe aan gebruikers binnen de onderneming.

Stap 3: Aanmelden bij kmo-portefeuille

Surf dan naar de webpagina van de kmo-portefeuille en klik op de roze knop ‘Aanvragen’. Meld u aan via uw federaal token, elektronische identiteitskaart, beveiligingscode via sms of beveiligingscode via mobiele app. Als het aanmeldproces is afgerond, krijgt u toegang tot het aanmeldscherm voor de toepassing.

Stap 4: Aanmelden als

U ziet nu de ondernemingen en bedrijven waarvoor u in het verleden een registratie kmo-portefeuille hebt uitgevoerd. Klik op de onderneming waarvoor u de kmo-portefeuille wilt aanvragen.

Indien u medewerker bent van VLAIO -> Aanmelden als Entiteit van de Vlaamse Overheid

Stap 5: In het e-loket kmo-portefeuille

U bent nu in het e-loket kmo-portefeuille. Wanneer u voor de eerste keer een aanvraag wilt doen, zullen er nog een aantal ontbrekende gegevens over uw onderneming opgevraagd worden. Daarna kunt u een projectaanvraag indienen.

Bekijk een volledig overzicht van de stappen en ga meteen aan de slag met de hanleiding over het toekennen van de rechten.

Toepassingsspecifieke informatie

Overloop steeds het stappenplan met aanmeldproblemen bij applicaties van de Vlaamse overheid.

Sommigge ondernemingen krijgen na aanmelden de foutcode 404 – FOTO/NULL.

Hier wordt de ondernemingsfoto niet getoond. Vraag om in de browser het woord ‘null’ te vervangen door ‘index.html’ De volledige link wordt dan: Inkom06.vlaanderen.be/foto/index.html

Hierna zal de foto getoond worden en kan de gebruiker verder.

Beheer van gebruikersrechten of -toegangen

In het gebruikersbeheer heeft u volgende gebruikersrechten nodig:

Aanmelden namens een onderneming of organisatie (Economische actoren)

 • Gebruikersrecht: VLAIO Inkom Gebruiker
  • Contextwaarde: Gebruiker

Een wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie krijgt automatisch toegang tot de KMO-portefeuille. U kunt het recht ook laten toekennen in het gebruikersbeheer.
 

Aanmelden namens een entiteit van de Vlaamse overheid - Agentschap innoveren en ondernemen

 • Gebruikersrecht: VLAIO Inkom Gebruiker
  • Contextwaarde: Medewerker
 • Gebruikersrecht: VLAIO Inkom Toepassingsbeheerder
  • Contextwaarde: geen

 

Domein
De KMO-portefeuille valt onder het domein economie

Aanmeldopties

 • eID en aangesloten kaartlezer
 • Federaal token
 • Beveiligingscode via sms
 • Beveiligingscode via mobiele app
 • itsme
Voor u begint
Systeemvereisten

De toepassing werkt in Mozilla Firefox, Chrome en Internet Explorer.

 • Werkt u met Mozilla Firefox? Als inloggen niet lukt, moet u wellicht nog uw certificaten configureren. Gebruik daarvoor de handleiding voor Firefox.
 • Werkt u met Edge op Windows? Deze browser kan niet overweg met eID omwille van afwezigheid JAVA. Vanuit de browser Edge kunt u dezelfde URL openen in Internet Explorer. Selecteer de optie More Actions (Meer acties) boven in de browser Edge en klik op Open with Internet Explorer (Openen met Internet Explorer).
 • Werkt u met Opera? We raden u aan om Mozilla Firefox te gebruiken. De applicatie van de kmo-portefeuille werd niet getest in de browser Opera en kan dus niet gegarandeerd worden.
Beschikbaar voor

Aanmelden namens

 • Vlaamse overheid: medewerkers van VLAIO (Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen)
 • Economische actoren: zelfstandigen, kmo’s (bvba, nv, ...), vrije beroepen, zelfstandigen in bijberoep
Veelgestelde vragen