Investering van risicokapitaal in beloftevolle kmo's (Arkimedes)

Vlaamse kmo's die op zoek zijn naar nieuwe vormen van financiering, kunnen proberen durfkapitaal aan te trekken. ARKimedes stelt durfkapitaal ter beschikking aan starters en kmo's met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest (of die bereid zijn er binnen twee jaar een te openen). De maatschappelijke zetel mag eventueel elders liggen.

‘ARK’ staat voor Activering van RisicoKapitaal. Er zijn twee ARKimedesfondsen. Elk van beide fondsen biedt één euro extra voor elke euro die erkende private risicokapitaalverschaffers (ARKIVs) in Vlaamse starters en kmo’s investeren. Op die manier verdubbelt de ARKimedesregeling het aanbod aan risicokapitaal voor Vlaamse kmo's.

ARKIVs zijn private fondsen die investeren in beloftevolle kmo's. ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) neemt significante minderheidsbelangen in ARKIVs. Een overzicht van alle erkende ARKIVs vindt u op de website.

ARKimedes is er voor beleggers, ondernemers en risicokapitaalverschaffers. De aandeelhouders genieten vier jaar lang een belastingvoordeel.

Voorwaarden

Een ARKIV kan alleen investeringen doen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • alleen in kmo's met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die de middelen gebruiken om investeringen uit te voeren in het Vlaamse Gewest of om er werkgelegenheid of toegevoegde waarde te creëren.
  • door een nieuwe inbreng van geld in uw onderneming (dus niet door louter overname van de aandelen van een bestaande aandeelhouder).

De voorwaarde dat de investering niet meer dan 1,5 miljoen euro per jaar bedraagt, is weggevallen.

Procedure

Om ARKimedes-kapitaal aan te trekken, bezorgt u een onderbouwd businessplan en een investeringsvoorstel aan een risicokapitaalverschaffer die als ARKIV is erkend. U hoeft niet expliciet te zeggen dat u ARKimedes-kapitaal wilt aantrekken. ARKIVs beschikken al over middelen van ARKimedes en kunnen zelf beslissen om al dan niet te investeren in uw onderneming.

Bedrag

Er zijn twee ARKimedesfondsen, met een grootte van 111,1 en 110 miljoen euro.

Publicaties

Financiering van innovatie in Vlaanderen. Het aanbod van risicokapitaal

In this report, we examine the status of venture capital as a vehicle to finance innovation in Flanders. The results show a significant increase in venture capital availability and accessibility in Flanders over the last five years. Contrary to the situation in the US and the UK, Flemish venture capital providers are less focused on particular sectors of investment. Also, various type of actors (

Speurgids Ondernemen & Innoveren 2014. Het Vlaamse overheidsbudget voor Economie, Wetenschap en Innovatie

De Speurgids is een jaarlijkse uitgave van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid en biedt een overzicht van de kredieten 2014, enerzijds binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en anderzijds van het budget voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen heen. Hierbij worden de geldstromen in Vlaanderen geanalyseerd, in een tijdreeks

Jaarverslag ARKimedes

ARKimedes is een initiatief van PMV nv en van de Vlaamse regering. Zij investeert durfkapitaal in beloftevolle starters en kmo’s in Vlaanderen. Het jaarverslag geeft hiervan een overzicht.

Contact

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

Adres
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België
Telefoon
02 229 52 30
Fax
02 229 52 31
E-mail
Website