Logiessubsidie

Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische verblijfsaccommodatie in Vlaanderen. Toeristische bedrijven die in hun infrastructuur investeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een logiessubsidie.

Voorwaarden

Deze uitgaven kwamen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2018:

 • investeringen in infrastructuur en/of nieuwe kamerindelingen die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van het logies
 • investeringen in een toegankelijke basisketen voor mensen met een fysieke drempel die leiden tot een A of A+ label (de parking, het toegangspad, de hal / het onthaal, de ontbijtruimte / het restaurant, de leefruimte van een vakantiewoning / de kamer / de staanplaats, het individueel en gemeenschappelijk sanitair en de toegankelijke looproutes tussen deze onderdelen)
 • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
 • onderstaande investeringen in de aanleg of inrichting van kampeerautoplaatsen op openluchtrecreatieve terreinen:
  • een drinkwatertappunt
  • een lozingspunt voor chemische toiletten aangesloten op de riolering of een waterdicht reservoir
  • een afvoerplaats met systeem voor de lozing van grijs water van kampeerauto's inclusief de verharding
  • de verharding van kampeerautoplaatsen
  • de elektriciteitsaansluiting.

Aankopen die zijn gedaan en werkzaamheden die zijn uitgevoerd vóór de datum van de subsidieaanvraag, komen niet in aanmerking.

Procedure

U kon tot uiterlijk 30 april 2018 uw aanvraag voor een logiessubsidie indienen voor een toeristisch logies

 • dat erkend is volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016
 • dat op 1 april 2017 vergund was volgens het logiesdecreet van 10 juli 2008
 • dat op 1 april 2017 erkens was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum.

U vindt het aanvraagformulier, een online handleiding (pdf) en andere nuttige documenten en handleidingen op de website van Toerisme Vlaanderen. U mailt uw ondertekende subsidieaanvraag in pdf-formaat, samen met de bijbehorende bewijsstukken, naar logiessubsidie@toerismevlaanderen.be. De datum van de e-mail is het bewijs van het tijdstip waarop u de aanvraag hebt ingediend.

Bedrag

De subsidie bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en werkzaamheden, met een maximum van 50.000 euro per aanvraag.

Meer informatie

Contact

Toerisme Vlaanderen
Logiessubsidies
Tel.: 02-504 03 28
logiessubsidie@toerismevlaanderen.be