Wat zijn werkenden in de onderneming?

Onder werkenden in de onderneming verstaan we:

  • de werknemer van de onderneming met een arbeidsovereenkomst, die zijn activiteit binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van de onderneming uitoefent;
  • de persoon die voornamelijk bij de onderneming als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ) of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • de persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent (bijvoorbeeld artsen, advocaten, architecten, ...);
  • de helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
  • de meewerkende echtgenoot (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen)

Let wel: Voor tijdelijke arbeidskrachten zoals interims, stagiairs, jobstudenten en seizoenarbeiders kan er dus geen steun via de kmo-portefeuille worden verkregen. Werknemers met een IBO-statuut of een leercontract komen ook niet in aanmerking.

Een interimkantoor kan uiteraard wel gebruik maken van de kmo-portefeuille voor zijn/haar interimwerknemers. Voorwaarde is dan dat het interimkantoor zelf aan de kmo-definitie voldoet (wat niet evident is aangezien alle werknemers die actief zijn als interim moeten worden meegerekend als VTE voor de Europese kmo-definitie).

Andere veelgestelde vragen