Welke kosten komen in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille?

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn exclusief btw. De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw. De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw.

  • Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding of het advies.
  • Cateringkosten zijn beperkt tot een maximum van 25 euro/per dag per persoon.
  • Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding. Hierop staat geen beperking.
  • De kost voor deelname aan een examen komt in aanmerking wanneer de opleiding en het examen samen gefactureerd worden.

Wanneer de kosten voor de opleiding en het examen, de catering of de verplaatsing apart gefactureerd worden, kan er voor de kost van het examen, de catering of de verplaatsing geen steun verkregen worden via de kmo-portefeuille. Ook voor enkel een examen kan er geen steunaanvraag ingediend worden. Er kan namelijk enkel subsidie gegeven worden voor kennisoverdracht.

Andere veelgestelde vragen