Vlaamse Kredietbemiddelaar

Bent u ondernemer en heeft de bank uw kredietaanvraag geweigerd? Ondervindt u problemen bij de financiering van uw onderneming en slaagt u er zelf niet in uw financieringsprobleem op te lossen? De Vlaamse Kredietbemiddelaar kan u helpen. Hij kan bemiddelen met uw bank of financiële instelling om tot een oplossing te komen.

De Kredietbemiddelaar is een aanspreekpunt voor elke ondernemer die financieringsproblemen ondervindt. Hij helpt u de communicatie met de bank te herstellen en uw kredietaanvragen te verbeteren door de sterke punten in uw dossier naar voren te brengen. Hij reikt u alternatieve financieringsmogelijkheden en publieke maatregelen aan en treedt op als neutrale bemiddelaar, zodat u en uw financiële instelling in alle vertrouwen een oplossing kunnen zoeken vinden. De Kredietbemiddelaar vindt voor meer dan 60 procent van de dossiers een oplossing.

Bedrijven uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kunnen voor een soortgelijke dienstverlening terecht bij de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB).

Voorwaarden

Elke Vlaamse onderneming (inclusief vzw’s), bedrijfsleider, ambachtsman, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep die bij zijn bank(en) moeilijkheden ondervindt om een financieringsprobleem op te lossen, kan een beroep doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar.

Procedure

Op de website vindt u het formulier waarmee u uw aanvraag voor kredietbemiddeling kunt indienen en het mandaat waarbij u de Kredietbemiddelaar de toestemming geeft om in contact te treden met de relevante bank.

Na ontvangst van het formulier neemt een financieel analist contact met u op om samen uw dossier te bespreken en een oplossing te zoeken.

Bedrag

De Kredietbemiddelaar begeleidt en ondersteunt u gratis.

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website