Waarborgregeling boven 1,5 miljoen euro

Ondernemingen die behoefte hebben aan kredietwaarborgen boven 1,5 miljoen euro, kunnen via PMV tot 80 procent van de betrokken financiering laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Deze Waarborgregeling is complementair met de Waarborgregeling tot 1,5 miljoen euro van PMV.

Deze waarborgregeling voor grote bedrijfskredieten had vroeger de naam Gigarant. Die naam wordt niet meer gebruikt. 

Voorwaarden

De waarborg:

  • moet altijd meer dan 1,5 miljoen euro bedragen
  • kan maximaal 80 procent van de onderliggende financiering bedragen
  • heeft een looptijd van maximaal 8 jaar
  • geniet alleen van de zakelijke en persoonlijke zekerheden die de bank vestigt voor het gewaarborgde krediet.

In ruil voor de waarborg:

  • betaalt de onderneming periodiek, bij het begin van elke nieuwe periode, een marktconforme waarborgpremie
  • maakt PMV met de onderneming afspraken over werkgelegenheid in Vlaanderen.

Meer details vindt u op de website.

Procedure

De aanvraag kan ingediend worden door de bank, de onderneming of beide samen. Details over de aanvraagprocedure vindt u op de website.
U kunt het best vooraf contact opnemen met PMV, zodat u goed geïnformeerd bent over het mechanisme en na kunt gaan of de aanvraag voldoende slaagkansen heeft en/of eventueel beter kan worden gestructureerd.

Publicaties

Speurgids Ondernemen & Innoveren 2015. Het Vlaamse overheidsbudget voor Economie, Wetenschap & Innovatie

De Speurgids is een jaarlijkse uitgave van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid en biedt een overzicht van de kredieten 2015, enerzijds binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en anderzijds van het budget voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen heen. Hierbij worden de geldstromen in Vlaanderen geanalyseerd, in een tijdreeks

Contact

Gigarant nv
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel

Tel.: 02 229 52 52
gigarant@pmv.eu