Duurzame landbouw in Vlaanderen

Een duurzame landbouw hanteert praktijken die:

  • economisch efficiënt zijn
  • en ecologisch en sociaal aanvaardbaar zijn
  • in eerste instantie bedoeld zijn voor de huidige generatie
  • zonder daarbij de kansen van toekomstige generaties te hypothekeren.

Een economisch duurzame landbouw blijft op wereldschaal voldoende voedsel produceren, en wie verantwoordelijk is voor de voedselproductie, kan daarvan leven.

Een ecologisch duurzame landbouw wil het ecosysteem dat de landbouw omgeeft, gezond houden. Dat probeert de landbouw te bereiken door:

  • het beperken van negatieve effecten op het milieu (bv. residu's van nutriënten en pesticiden, duurzaam omgaan met water)
  • de zorg voor biodiversiteit in al zijn facetten (relatie landbouw-natuur).

Op de website van Landbouw en Visserij vindt u informatie over demonstratieprojecten en studiedagen over duurzame landbouw.

Publicaties

Praktijkgids landbouw en natuur. Inleiding

Landbouw en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Agrarisch natuurbeheer of de zorg voor (meer) agrobiodiversiteit kan een manier zijn om een landbouwbedrijf te verbreden en voor de landbouwer een mogelijkheid om een alternatief inkomen te verwerven. Zorgzaam omspringen met de aanwezige natuurwaarden en de agrobiodiversiteit is een belangrijke voorwaarde

Contact

Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 552 74 74
Fax
02 552 74 71
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Koning Albert I-laan 1
8200 Brugge
België
Telefoon
02 552 74 74
Fax
02 552 74 71
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen
België
Telefoon
02 552 74 74
Fax
02 552 74 71
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
02 552 74 74
Fax
02 552 74 71
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
02 552 74 74
Fax
02 552 74 71
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
02 552 74 74
Fax
02 552 74 71
E-mail