chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Duurzame landbouw in Vlaanderen

  Een duurzame landbouw hanteert praktijken die:

  • economisch efficiënt zijn
  • en ecologisch en sociaal aanvaardbaar zijn
  • in eerste instantie bedoeld zijn voor de huidige generatie
  • zonder daarbij de kansen van toekomstige generaties te hypothekeren.

  Een economisch duurzame landbouw blijft op wereldschaal voldoende voedsel produceren, en wie verantwoordelijk is voor de voedselproductie, kan daarvan leven.

  Een ecologisch duurzame landbouw wil het ecosysteem dat de landbouw omgeeft, gezond houden. Dat probeert de landbouw te bereiken door:

  • het beperken van negatieve effecten op het milieu (bv. residu's van nutriënten en pesticiden, duurzaam omgaan met water)
  • de zorg voor biodiversiteit in al zijn facetten (relatie landbouw-natuur).

  Op de website van Landbouw en Visserij vindt u informatie over demonstratieprojecten en studiedagen over duurzame landbouw.

  Publicaties

  Subsidies duurzame landbouw via de elektronische verzamelaanvraag

  De brochure geeft informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van subsidies in de duurzame landbouw.

  Praktijkgids landbouw en natuur. Inleiding

  Landbouw en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Agrarisch natuurbeheer of de zorg voor (meer) agrobiodiversiteit kan een manier zijn om een landbouwbedrijf te verbreden en voor de landbouwer een mogelijkheid om een alternatief inkomen te verwerven. Zorgzaam omspringen met de aanwezige natuurwaarden en de agrobiodiversiteit is een belangrijke voorwaarde

  Contact

  Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  02 552 74 70
  Fax
  02 552 74 71
  E-mail
  Adres
  Koning Albert I-laan 1
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  02 552 74 70
  Fax
  02 552 74 71
  E-mail
  Adres
  Lange Kievitstraat 111
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  02 552 74 70
  Fax
  02 552 74 71
  E-mail
  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  02 552 74 70
  Fax
  02 552 74 71
  E-mail
  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  02 552 74 70
  Fax
  02 552 74 71
  E-mail
  Adres
  Koningin Astridlaan 50
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  02 552 74 70
  Fax
  02 552 74 71
  E-mail