chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Financiële steun voor de land- en tuinbouw

  Zowel subsidies als investeringssteun zijn mogelijk.

  Subsidies voor land- en tuinbouw

  Voor de landbouwsector geeft de Vlaamse overheid een aantal subsidies en steunmaatregelen, waarvan het merendeel kadert in de rechtstreekse toepassing van de Europese regelgeving. Die regelgeving is opgebouwd uit  2 zogenaamde ‘pijlers’:

  1. directe inkomenssteun en marktmaatregelen
  2. plattelandsontwikkeling.

  De ondersteuning voor plattelandsontwikkeling zit vervat in het 3de Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III - 2014-2020). Op de site van het Vlaams ruraal Netwerk vindt u meer informatie over dit derde programma voor plattelandsontwikkeling.

  Eind 2013 werd de hervorming over het Europese landbouwbeleid (GLB) afgerond met de publicatie van de nieuwe regelgeving. Op 1 januari 2015 is het nieuwe systeem van directe inkomenssteun in werking getreden. Op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij vindt u meer informatie over de toepassing van het nieuwe GLB.

  Het huidige GLB is nog van kracht tot eind dit jaar en omvat onder meer:

  Een aantal premies kunnen in één keer worden aangevraagd via de bedrijfstoeslag.

  Een overzicht van subsidies vindt u op de website van Landbouw en Visserij.

  Investeringssteun voor land- en tuinbouw

  De Vlaamse overheid geeft ook steun voor grote investeringen in de land- en tuinbouw via het Vlaams Investeringsfonds (VLIF). Voor meer informatie over deze steunmaatregelen kunt u terecht bij de Dienst Vlaams Landbouwinvesteringsfonds van het Departement Landbouw en Visserij.

  Subsidies en steun van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid worden uitbetaald door de Vlaamse overheid en niet langer door het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB). Naar aanleiding van de zesde staatshervorming beheert de Vlaamse overheid de regeling van de handel in landbouwproducten:

  • in- en uitvoercertificaten afleveren
  • restituties toekennen (subsidies bij uitvoer)
  • interventies regelen (steun wanneer overschotten tijdelijk uit de markt worden genomen) .

  Sinds 16 oktober 2014 kunnen de gewesten zelf certificaten afleveren, restituties toekennen en interventiemaatregelen beheren (deze 2 laatste enkel als deze maatregelen geactiveerd worden door de Europese Commissie).

  Publicaties

  Landbouw en energie

  De brochure bevat een overzicht van een aantal toepassingen van rationeel energiegebruik en de productie van hernieuwbare energie in de agrarische sector.

  Contact

  Afdeling Inkomenssteun

  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  02 552 75 10
  Fax
  02 552 75 11
  E-mail
  Adres
  Koning Albert I-laan 1
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  02 552 75 10
  Fax
  02 552 75 11
  E-mail
  Adres
  Lange Kievitstraat 111
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  02 552 75 10
  Fax
  02 552 75 11
  E-mail
  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  02 552 75 10
  Fax
  02 552 75 11
  E-mail
  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  02 552 75 10
  Fax
  02 552 75 11
  E-mail
  Adres
  Koningin Astridlaan 50
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  02 552 75 10
  Fax
  02 552 75 11
  E-mail