Getuigschrift van vakbekwaam slachten

Het personeel dat in de slachthuizen met levende dieren omgaat, moet daarvoor een een getuigschrift van vakbekwaamheid hebben.

Procedure

U kunt het getuigschrift behalen door te slagen voor een examen na het volgen van een opleiding. De onderwerpen die minstens aan bod moeten komen tijdens de opleiding en het examen, worden vermeld in Bijlage IV van de Europese verordening (EG) nr. 1099/2009 (920.31 kB).

Personeelsleden die nieuw aangeworven worden, kunnen bij de Dienst Dierenwelzijn een tijdelijk getuigschrift aanvragen (82.59 kB) in afwachting van hun definitieve getuigschrift. De getuigschriften zijn 3 maanden geldig en kunnen niet vernieuwd worden, tenzij de aanvrager kan aantonen dat hij niet in staat was om aan de opleiding deel te nemen.

Personen die meer dan 3 jaar professionele ervaring hebben, konden tot en met 2015 een getuigschrift op basis van ervaring aanvragen bij de Dienst Dierenwelzijn met het ‘Aanvraagformulier 3 jaar ervaring (96.48 kB)’.

Bedrag

Gratis.

Contact

Dienst beleid Dierenwelzijn

Adres
Departement Omgeving
Dienst beleid Dierenwelzijn
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
1700
E-mail
Website