chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Landbouwgrond en pacht

  Landbouwers hebben voldoende landbouwgrond nodig om gewassen te telen of dieren te houden. Als ze zelf geen of onvoldoende landbouwgrond hebben, kunnen ze landbouwgrond pachten.

  Pacht is de benaming voor een overeenkomst waarbij landbouwgrond door de eigenaar (verpachter) in gebruik worden gegeven aan de pachter.

  • Een pachtovereenkomst is vergelijkbaar met een huurovereenkomst voor landbouwgronden.
  • Een pachtcontract wordt schriftelijk opgesteld door een notaris.
  • De pachttijd bedraagt minimaal 9 jaar.

  Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen volledig bevoegd voor de pachtwetgeving in het Vlaamse Gewest. 

  Bestemming van landbouwgrond wijzigen of landbouwgrond braakleggen

  Het is nuttig dat een stuk landbouwgrond regelmatig van bestemming verandert of braak wordt gelegd. Dat is goed voor de bodemsamenstelling en leidt tot bodemverbetering. Altijd dezelfde gewassen telen op hetzelfde stuk grond verarmt de bodem en leidt tot een minder goede oogst.

  Braakleggen wil niet zeggen dat het stuk grond volledig braak moet liggen of dat er geen enkele teelt of activiteit kan gebeuren. U kunt van de gelegenheid gebruikmaken om bepaalde voedergewassen in te zaaien.

  Als de overheid een bestemmingswijziging oplegt, kan de eigenaar of de gebruiker van de landbouwgrond daar financiële schade van ondervinden. In dat geval hij respectievelijk een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie aanvragen bij de Vlaamse Landmaatschappij.

  Veelgestelde vragen

  Pacht

  Prijzen

  Contact

  Departement Landbouw en Visserij

  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  02 552 77 72
  Fax
  02 552 77 01
  E-mail
  Website