chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Schadevergoeding bij een landbouwramp

  Er is een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp. In beide gevallen moet de ramp erkend zijn door de Vlaamse Regering om van een erkende natuurramp of erkende landbouwramp te kunnen spreken.

  • Een natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen. Men spreekt dus over een natuurramp als landbouwers én ook andere burgers getroffen zijn. Voor erkende algemene natuurrampen die plaatsvonden na 1 juli 2014 is er schadevergoeding mogelijk (voor burgers én landbouwers) via het Vlaams Rampenfonds.
  • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten. In dat geval, als het dus geen algemene natuurramp is, behandelt het landbouwrampenfonds de aanvragen voor schadevergoeding.

  Het landbouwrampenfonds is sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Op Vlaams niveau wordt de huidige wetgeving over het landbouwrampenfonds in de eerste fase onveranderd overgenomen. Tot zolang blijft de huidige federale en Europese regelgeving over landbouwschade en staatssteun van toepassing. Voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de gewesten wordt het territorialiteitsbeginsel in acht genomen. Dat betekent dat Vlaanderen verantwoordelijk is voor:

  • de erkenning van landbouwrampen die zich voordoen op het Vlaamse grondgebied,
  • de afhandeling van de schadedossiers en de uitbetaling van de eventuele schadevergoedingen voor percelen gelegen op zijn grondgebied.

  Hieronder vindt u beknopt de voorwaarden en de procedure. Op de website van Landbouw & Visserij vindt u alle details over de schadevergoeding voor een landbouwramp. U kunt ook terecht bij de provinciale buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun.

  Voorwaarden

  Een ramp kan door de Vlaamse Regering erkend worden als landbouwramp als er aanzienlijke schade is van landbouwgronden, -teelten of -oogsten als gevolg van

  • een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) met een uitzonderlijk karakter
  • of een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen.

  Voor de erkenning van een landbouwramp moet voldaan zijn een aantal voorwaarden, zoals een totaal schadebedrag van meer dan 1,24 miljoen euro en een frequentie van maximaal 1 keer op 20 jaar.

  Hagelschade komt niet in aanmerking voor vergoedingen uit het landbouwrampenfonds omdat hagel verzekerbaar is.

  Procedure

  Vaststelling van de schade

  • Verzamel bewijsmateriaal van de schade.
  • Vaststellingen door een schattingscommissie om de geleden schade te beschrijven en te schatten:
   • U kunt een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente (t.a.v. de burgemeester) waarin uw grond gelegen is. Dat doet u het best schriftelijk. Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel …).
   • De schattingscommissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste keer zeer kort na het klimatologische evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst.
    Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dat ook zo in de processen-verbaal (pv's) van de schattingscommissie vermeld.

  Erkenning als landbouwramp

  • Bij een natuurramp is het de taak van de getroffen gemeente om daar zoveel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, die op zijn beurt de erkenning als landbouwramp zal vragen aan de Vlaamse Regering.
  • Het Departement Landbouw en Visserij verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is en maakt een voorstel tot erkenning of niet-erkenning. De minister van Landbouw legt dat vervolgens aan de Vlaamse Regering voor. Als een natuurverschijnsel effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het voorstel voor de Vlaamse Regering, die dan beslist over de erkenning.
  • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de publicatie in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende landbouwramp.

  Schadevergoeding aanvragen

  Als de landbouwramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om uw tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Die laatste behandelt de dossiers. Het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) vindt u terug via de website http:www.vlaanderen.be/ landbouw.

  Bij het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag voegt u de onderstaande bijlagen:

  • een proces-verbaal van de definitieve schadevaststelling door de gemeentelijke schattingscommissie of het verslag van een expert en de ereloonnota
  • een kopie van de verzekeringspolis voor schade aan gewassen
  • bewijsstukken van structurele investeringen om teeltschade door weeromstandigheden te voorkomen
  • bewijsstukken van eventuele extra gemaakte kosten
  • eventuele bewijsstukken van de geleden schade (foto’s)
  • een attest van de bank in geval van liquiditeitsproblemen.

   

  Contact

  Buitendienst Antwerpen

  Adres
  Lange Kievitstraat 111
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  03 224 92 00
  Fax
  03 224 92 01
  E-mail
  Openingsuren

  De buitendiensten van afdeling Inkomenssteun zijn bereikbaar:

  • telefonisch: alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
  • bezoekuren: alle werkdagen
   • voormiddag open van 9.00 uur tot 12.00 uur
   • namiddag enkel op afspraak en beperkt tussen 13.30 uur en 16.00 uur

  Buitendienst West-Vlaanderen

  Adres
  Koning Albert I-laan 1
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  050 24 76 20
  Fax
  050 24 76 01
  E-mail
  Openingsuren

  De buitendiensten van afdeling Inkomenssteun zijn bereikbaar:

  • telefonisch: alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
  • bezoekuren: alle werkdagen
   • voormiddag open van 9.00 uur tot 12.00 uur
   • namiddag enkel op afspraak en beperkt tussen 13.30 uur en 16.00 uur

  Buitendienst Oost-Vlaanderen

  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  09 276 29 00
  Fax
  09 276 29 05
  E-mail
  Openingsuren

  De buitendiensten van afdeling Inkomenssteun zijn bereikbaar:

  • telefonisch: alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
  • bezoekuren: alle werkdagen
   • voormiddag open van 9.00 uur tot 12.00 uur
   • namiddag enkel op afspraak en beperkt tussen 13.30 uur en 16.00 uur

  Buitendienst Limburg

  Adres
  Koningin Astridlaan 50
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  011 74 26 50
  Fax
  011 74 26 69
  E-mail
  Openingsuren

  De buitendiensten van afdeling Inkomenssteun zijn bereikbaar:

  • telefonisch: alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
  • bezoekuren: alle werkdagen
   • voormiddag open van 9.00 uur tot 12.00 uur
   • namiddag enkel op afspraak en beperkt tussen 13.30 uur en 16.00 uur

  Buitendienst Vlaams-Brabant

  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  016 66 61 40
  Fax
  016 66 61 41
  E-mail
  Openingsuren

  De buitendiensten van afdeling Inkomenssteun zijn bereikbaar:

  • telefonisch: alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
  • bezoekuren: alle werkdagen
   • voormiddag open van 9.00 uur tot 12.00 uur
   • namiddag enkel op afspraak en beperkt tussen 13.30 uur en 16.00 uur