chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Subsidie voor schoolmelk

  Scholen en landbouwers kunnen een subsidie krijgen voor de verkoop van melk en zuivelproducten in scholen. Met die steun wil Europa jongeren ertoe aanzetten meer melk te drinken en andere zuivelproducten te gebruiken.

  Voorwaarden

  Wie kan de subsidie krijgen?

  • de school die de zuivelproducten aankoopt
  • leveranciers of landbouwbedrijven die de melkproducten afleveren.

  Voor wie is de schoolmelk bedoeld?

  De gesubsidieerde melk en zuivelproducten zijn alleen bedoeld voor kinderen in:

  • kleuterscholen of voorschoolse opvang
  • het basisonderwijs
  • het secundair onderwijs.

  Kinderdagverblijven en studenten uit het universitair en hoger onderwijs hebben dus geen recht op subsidies. Ook leerkrachten en personeel van een school mogen geen gesubsidieerde producten kopen of gebruiken.

  Verplichtingen van de school

  Als uw school subsidie voor schoolmelk krijgt, moet u:

  • de leerlingen en hun ouders op de hoogte brengen van het aanbod van zuivelproducten en de aangerekende prijzen (bv. in het schoolreglement of in een brief)
  • een schoolmelkposter hangen op een duidelijk zichtbare plaats bij de hoofdingang waarop staat dat de school Europese subsidies krijgt voor schoolmelk. De poster moet het hele schooljaar blijven hangen.

  Procedure

  Een school kan steun zelf aanvragen of via een leverancier.

  Aanvraag via een leverancier

  • Zowel de school als de leverancier van zuivelproducten moet een erkenning aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij..
  • De school koopt de producten tegen een verminderde prijs bij de leverancier (het subsidiebedrag wordt onmiddellijk afgetrokken) en vult maandelijks de hoeveelheid en het steunbedrag in op een maandstaat.
  • De leverancier verzamelt de maandstaten van alle scholen en stuurt ze samen met een steunaanvraag op, ten laatste op de laatste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de producten zijn geleverd.

  Aanvraag door de school zelf

  • De school vraagt een erkenning bij het Departement Landbouw en Visserij..
  • De school koopt de producten in een verkooppunt naar keuze en vult maandelijks de hoeveelheid en het steunbedrag in op een maandstaat.
  • De school bundelt de maandstaten per periode (de eerste periode van september tot en met januari en de tweede periode van februari tot en met juni) en dient die samen met een steunaanvraag in, ten laatste op de laatste dag van de derde maand die volgt op de periode waarin de producten zijn geleverd.

  Het Departement Landbouw en Visserij betaalt de steun binnen drie maanden na indieningsdatum aan de leverancier of school.

  Als de termijn voor het indienen van de steunaanvraag met minder dan drie maanden wordt overschreden, wordt de subsidie nog wel betaald, maar verminderd met:

  • 5% als de termijn met minder dan één maand is overschreden
  • 10% in de overige gevallen.

  Bedrag

  De subsidie voor de school bedraagt:

  • 0,186945 euro per liter voor de producten uit categorie I
  • 0,168302 euro per liter voor de producten uit categorie II.

  De maximale hoeveelheid gesubsidieerde melk per leerling bedraagt 0,25 liter per schooldag. Voor elk gesubsidieerd product geldt een maximumprijs die de school aan de leerlingen mag aanrekenen.

  Contact

  Afdeling Inkomenssteun

  Adres
  Koning Albert II-laan 35
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 552 75 10
  Fax
  02 552 75 11
  E-mail