Faillissement

Faillissement

Als u als zelfstandige niet meer in staat bent om de financiële verplichtingen van uw zaak na te komen, dreigt het faillissement. Het gaat daarbij niet om eenmalige of tijdelijke wanbetalingen: bij een faillissement kunt u uw rekeningen structureel niet meer betalen en is er geen realistisch zicht op beterschap.

Procedure bij faillissement

De procedure van het faillissement wordt opgestart door een aangifte van faillissement. Die aangifte doet u op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, binnen een maand nadat u hebt uw betalingen hebt stopgezet.

  • Een handelaar kan zelf aangifte doen van faillissement (hij ‘legt de boeken neer’).
  • Een schuldeiser doet aangifte.
  • Het openbaar ministerie doet aangifte. Binnen de ondernemingsrechtbank bestaan er kamers voor ondernemingen in moeilijkheden, die de toestand van schuldenaren in moeilijkheden opvolgen en probleembedrijven proberen op te sporen.

De ondernemingsrechtbank spreekt het faillissement uit. Daarna stelt de rechtbank een curator en een rechter-commissaris aan. De curator zal daarna, onder toezicht van de rechter-commissaris, de resterende goederen van de onderneming verkopen, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers. Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter.

Ook zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen, kunnen failliet verklaard worden. 

Werkloos worden als zelfstandige

In principe hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering als u, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan rendement, stopt als zelfstandige. Alleen als u voor uw zelfstandige activiteit nog werknemer in loondienst bent geweest, kunt u in sommige gevallen toch een werkloosheidsuitkering krijgen. Dat hangt onder meer af van de duur van uw loontrekkende periode, uw leeftijd op het moment van de aanvraag en de duur van uw zelfstandige activiteit. U kunt daarvoor inlichtingen inwinnen bij onder meer de RVA of de werkloosheidsdienst van uw vakbond.

Als zelfstandige kunt u wel een beroep doen op het overbruggingsrecht. U hebt automatisch recht op het overbruggingsrecht via de aansluiting bij uw socialeverzekeringsfonds. Om recht te hebben op het overbruggingsrecht, hoeft u dus geen extra premies te betalen. U kunt niet kiezen tussen de werkloosheidsuitkering en overbruggingsrecht: de werkloosheidsuitkering heeft altijd voorrang

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website