chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Faillissement

  Faillissement

  Als u als zelfstandige niet meer in staat bent om de financiële verplichtingen van uw zaak na te komen, dreigt het faillissement. Het gaat daarbij niet om eenmalige of tijdelijke wanbetalingen: bij een faillissement kunt u uw rekeningen structureel niet meer betalen en is er geen realistisch zicht op beterschap.

  Procedure bij faillissement

  De procedure van het faillissement wordt opgestart door een aangifte van faillissement. Die aangifte doet u op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, binnen een maand nadat u hebt uw betalingen hebt stopgezet.

  • Een handelaar kan zelf aangifte doen van faillissement (hij ‘legt de boeken neer’).
  • Een schuldeiser doet aangifte.
  • Het openbaar ministerie doet aangifte. Binnen de rechtbank van koophandel bestaan er kamers voor handelsonderzoek, die de toestand van schuldenaren in moeilijkheden opvolgen en probleembedrijven proberen op te sporen.

  De rechtbank van koophandel spreekt het faillissement uit. Daarna stelt de rechtbank een curator en een rechter-commissaris aan. De curator zal daarna, onder toezicht van de rechter-commissaris, de resterende goederen van de onderneming verkopen, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers. Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter.

  Voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen, is de procedure anders. Zij zijn geen handelaar en kunnen niet failliet verklaard worden. Als zij schulden hebben, kunnen ze een beroep doen op de collectieve schuldenregeling.

  Werkloos worden als zelfstandige

  In principe hebt u geen recht op een werkloosheidsuitkering als u, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan rendement, stopt als zelfstandige. Alleen als u voor uw zelfstandige activiteit nog werknemer in loondienst bent geweest, kunt u in sommige gevallen toch een werkloosheidsuitkering krijgen. Dat hangt onder meer af van de duur van uw loontrekkende periode, uw leeftijd op het moment van de aanvraag en de duur van uw zelfstandige activiteit. U kunt daarvoor inlichtingen inwinnen bij onder meer de RVA of de werkloosheidsdienst van uw vakbond.

  Als zelfstandige kunt u wel een beroep doen op de faillissementsverzekering. U hebt automatisch recht op die verzekering via de aansluiting bij uw socialeverzekeringsfonds. Om recht te hebben op de faillissementsverzekering, hoeft u dus geen extra premies te betalen. U kunt niet kiezen tussen de werkloosheidsuitkering en de faillissementsuitkering: de werkloosheidsuitkering heeft altijd voorrang

  Contact

  Agentschap Innoveren en Ondernemen

  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koning Albert I-laan 1.2
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Kempische steenweg 305
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Lange Lozanastraat 223
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website