chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Projectaanvraag indienen in de kmo-portefeuille

  Als u een overeenkomst ondertekend hebt met een geregistreerde dienstverlener voor een opdracht of project, dan kunt u online een projectaanvraag indienen. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties (opleiding, project, cursus).

  Om een projectaanvraag in te dienen in de kmo-portefeuille, moet u :

  • surfen naar de website van de kmo-portefeuille en op de roze knop ‘aanvragen’ klikken
  • aanmelden als persoon en de juiste onderneming selecteren (linksboven verschijnt dan uw naam, gevolgd door uw onderneming tussen haakjes)Opmerking: bij een eerste gebruik moet u aanmelden en de juiste rechten krijgen om aanvragen te beheren in de kmo-portefeuille
  • de grootte van uw onderneming bevestigen (kleine - middelgrote - grote)
  • klik op het scherm met “mijn dossier” en “ondernemingsfoto” op “kmo portefeuille”
  • maakt u voor het eerst gebruik van de kmo-portefeuille: vul de ontbrekende bedrijfsgegevens aan (SEPA, omzet...)
  • in het scherm ziet u een knop “nieuwe aanvraag” en kunt u ook de historiek van uw subsidies bekijken

  U kunt volgende demo volgen om een aanvraag opleiding of advies in te dienen.

  • 1

   Vul de NACE(BEL)-code in voor de hoofdactiviteit van uw onderneming

   Dit is de code van de hoofdactiviteit van uw onderneming (activiteit die de grootste omzet genereert).

  • 2

   Vul uw projectgegevens in

   • Kies het type dienstverlening: opleiding of advies
   • Vul de naam van de opleiding of het advies in
   • Selecteer een thema waarin de opleiding of het advies thuishoort. U hebt de keuze uit volgende thema's:
    • ICT
    • HRM
    • Organisatie en Kwaliteit
    • Milieu en veiligheid
    • Marketing, communicatie en verkoop
    • Adminstratie en financiën
    • Productie
    • Talen
    • Juridisch
    • Welzijn en gezondheid
    • Transport en logistiek
    • Algemene persoonlijke vaardigheden
    • Technologieverkenning
    • Ervaringsuitwisseling
    • Conceptontwikkeling design
    • Energie
    • Opvolging en overname
   • Bij een opleiding: geef het aantal deelnemers aan de opleiding op. U vermeldt ook de voornaam en naam van de deelnemers die de opleiding zullen volgen. Deze namen moeten niet vermeld worden op de factuur van de dienstverlener. U kunt later de namen nog nakijken door bij de historiek van uw projecten op het project in kwestie te klikken en vervolgens ‘Toon projectfiche’ aan te klikken.
   • Vul de datum van de inschrijving/overeenkomst met de dienstverlener in (een aanvraag mag pas ingediend worden indien er een inschrijving/overeenkomst is).
   • Vink aan of de opleiding of adviesprestaties gestart zijn voor de aangegeven datum (hiermee wordt gecontroleerd of de aanvraag gebeurd binnen de 14 kalenderdagen).
   • Vink aan of de opleiding of adviesprestatries bijdragen tot het huidig of toekomstig bedrijfsfunctioneren (dit is een voorwaarde om subsidie te krijgen).
   • Geef de kost van de inschrijving exclusief de niet-toegestande kosten en de BTW in
   • Geef het projectbedrag in binnen de kmo-portefeuille
   • Op basis van deze bedragen berekent de applicatie onmiddellijk hoeveel uw eigen bijdrage en de subsidie van de Vlaamse overheid bedraagt.
  • 3

   Selecteer de geregistreerde dienstverlener waar u mee samenwerkt

   De dienstverlener is een adviesinstantie, opleidingsverstrekker, ...

   • U kunt onmiddellijk het registratienummer van de dienstverlener invullen of op naam zoeken
   • Zoekt u op naam, dan krijgt u een aantal zoekresultaten
   • Via de knop ‘selecteer’ kiest u de juiste dienstverlener
  • 4

   Bevestiging en verklaring op eer

   U krijgt een overzicht van de ingevulde gegevens, controleer het overzicht en ga eventueel een aantal stappen terug om correcties aan te brengen.

   U ziet volgende samenvatting:

   • naam project
   • aanvraagdatum
   • dienstverlener
   • registratienummer
   • projectbedrag
   • bijdrage onderneming
   • bijdrage Vlaamse overheid (subsidie)

   Tot slot vinkt u de verklaring op eer aan.

  • 5

   Stortingsgegevens

   De aanvraag wordt automatisch goedgekeurd, u krijgt het projectnummer en alle stortingsgegevens die u nodig heeft om uw eigen bijdrage te storten:

   • uiterste stortingsdatum
   • begunstigde (Sodexo, de instelling die de portefeuille beheert)
    • N.V. Sodexo Pass Belgium
    • Adres: Charles Lemairestraat 1, 1160 Brussel
   • Belgisch rekeningnummer: 733-0337970-52
    • IBAN: BE64 7330 3379 7052
    • BIC: KREDBEBB
   • het te storten bedrag
   • gestructureerde mededeling (noodzakelijk om de koppeling tussen project en storting te kunnen doen, anders wordt de storting geweigerd!).
  • 6

   Overzicht volgende stappen

   U krijgt een lijst met de volgende stappen die het project moet doorlopen:

   • storting
   • subsidie
   • betaling

   U kunt in het overzicht van uw portefeuille de details van het project opvragen en stortingen en betalingen uitvoeren.