Beroepskaart voor vreemdelingen

Als u zich als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wilt vestigen, dan moet u een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft u de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om u als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de specifieke beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen, wordt geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

 • niet de Belgische nationaliteit heeft
 • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
 • niet de Zwitserse nationaliteit heeft
 • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit.

Procedure

Als u als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dient u een aanvraag in bij:

 • de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van verblijf, als u in het buitenland verblijft
 • een erkend ondernemingsloket naar keuze als u over een geldig verblijf in België beschikt. Als geldig verblijf worden aanvaard:
  • een ‘attest van immatriculatie model A’
  • een ‘bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= elektronische verblijfskaart type A).

Als u om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, kunt u de aanvraag indienen

 • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
 • bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.

Contact

Voor niet-dossiergebonden vragen over de overdracht van deze bevoegdheid naar Vlaanderen kan u terecht bij:

Dries Van Betten
Tel.: 02 553 08 80
dries.vanbetten@wse.vlaanderen.be

Team arbeidskaarten Leuven

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Team arbeidskaarten Leuven
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
016 66 62 10
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 12:30

De weergegeven uren laten de telefonische bereikbaarheid zien.
De klantenloketten zijn open op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt het klantenloket beperkt tot maandag en donderdag. 

Team arbeidskaarten Gent

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Team arbeidskaarten Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
09 276 18 50
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 12:30

De weergegeven uren laten de telefonische bereikbaarheid zien.
De klantenloketten zijn open op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt het klantenloket beperkt tot maandag en donderdag. 

Team arbeidskaarten Antwerpen

Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Team arbeidskaarten Antwerpen
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen
België
Telefoon
03 224 95 05
E-mail
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 12:30

De weergegeven uren laten de telefonische bereikbaarheid zien.
De klantenloketten zijn open op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt het klantenloket beperkt tot maandag en donderdag.