Vragen over brexit

Wat is brexit?

Brexit is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). 

‘Zachte’, ‘harde’ of ’no-deal‘ brexit?

Hoe en onder welke voorwaarden het Verenigd Koninkrijk precies uit de Europese Unie zal stappen, is op dit moment nog volstrekt onduidelijk.

De EU en het VK hadden een akkoord bereikt over een ordelijk vertrek van de Britten: het zogenoemde terugtrekkingsakkoord ('withdrawal agreement’). Maar dat akkoord is op 15 januari weggestemd door het Britse parlement.

Op 21 januari komt er wellicht een nieuwe, ultieme poging om het akkoord alsnog te laten goedkeuren. Als dat gebeurt, dan komt er een ‘onderhandelde brexit’. Als het akkoord opnieuw wordt afgewezen, stevenen we in principe op een zogenaamde ‘no-deal brexit’. Tenzij er op de een of andere manier nog een ander scenario zou opduiken.

‘No-deal’ brexit

Als het terugtrekkingsakkoord niet goedgekeurd wordt, ziet het ernaar uit dat het VK op 29 maart 2019 formeel uit de EU stapt, zonder overgangsregeling.

Dat betekent dat op die dag alle afspraken tussen de EU en het VK vervallen en dat er voor de onderlinge relaties teruggevallen wordt op bestaande internationale akkoorden. Alle handel tussen het VK en de EU, bijvoorbeeld, valt vanaf dat moment onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Voor alle niet-economische domeinen (onder meer luchtvaart, de rechten van burgers, transport...) gelden dan de bestaande internationale afspraken voor derde landen. 

De Europese Commissie heeft al maatregelen genomen om de ergste schokken te absorberen in domeinen als luchtvaart, wegtransport, personenverkeer en de handel in emissierechten. Maar die maatregelen zijn tijdelijk en beperkt.

Onderhandelde brexit

Als het terugtrekkingsakkoord alsnog goedgekeurd wordt, komt er na de uitstap op 29 maart een overgangsfase tot 31 december 2020. Die overgangsfase kan met maximaal 2 jaar verlengd worden (dus uiterlijk tot 31 december 2022). Tijdens die overgangsfase blijven alle huidige EU-wetten en regels gelden voor het VK, hoewel het VK zelf in die periode niet langer deelneemt aan de formele besluitvormingsprocedures.

In de overgangsfase blijft alles dus bij het oude. Intussen zal er onderhandeld worden over de toekomstige relaties. Het is vandaag nog onduidelijk hoe die toekomstige relaties eruit zullen zien, en ook op dat vlak zijn verschillende opties mogelijk. 

  • In het geval van een harde brexit stapt het VK uit de Europese interne markt en de douane-unie. Op handelsvlak kunnen ze daarna een ‘traditioneel’ vrijhandelshandelsakkoord sluiten, dat eventueel aangevuld wordt met afspraken op andere domeinen.
  • Ook een zachte(re) brexit is mogelijk: in dat geval kiest het VK er alsnog voor in een douane-unie met de EU (zoals Turkije) of zelfs de interne markt (zoals Noorwegen) te blijven. Maar ook in dat geval zullen de relaties tussen de EU en het VK minder vlot verlopen dan nu het geval is en zullen er (handels)barrières zijn die er vandaag niet zijn.

Impact op personenverkeer

De gevolgen van de brexit op het personenverkeer, zowel in geval van een no-deal als in geval van een onderhandelde brexit, worden hieronder weergegeven op basis van de beschikbare informatie. Maar die informatie kan uiteraard nog veranderen.

No-deal brexit

Naar het VK reizen: voor wie een uitstap, toeristisch bezoek of zakenreis naar het VK plant, zal het verblijfsrecht bij een no-deal afhangen van de Britse autoriteiten. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om Britse onderdanen geen visumplicht op te leggen in het geval van een kortverblijf (minder dan 3 maanden), op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk hetzelfde doet voor Europese onderdanen die naar het VK reizen. Bij een ‘no-deal’ zal het daardoor hoogstwaarschijnlijk niet nodig zijn een visum aan te vragen als u naar het VK reist.

Maar doordat die vrijstelling van de visumplicht door de Britse autoriteiten nog niet is omgezet in bindende wetgeving, is het nog niet helemaal zeker dat die vrijstelling er komt. En als die er komt, is het ook nog niet duidelijk of een identiteitskaart zal volstaan of dat een internationale reispas vereist zal zijn.

Hou voor de recentste informatie de website Visit Britain in het oog.

Wonen, werken of studeren in het VK: als u in het VK woont, werkt of studeert en er dus langer dan 3 maanden verblijft, zal het VK in geval van een no-deal brexit zelf kunnen beslissen over uw toegang tot het Britse grondgebied. De Britse regering heeft al een beleidspaper gepubliceerd waarin staat dat de rechten van EU-burgers die op het moment van de brexit al in het VK verblijven, ook in het geval van een no-deal brexit gegarandeerd zullen worden.

Voor meer informatie over een langdurig verblijf in het VK kunt u het best ook de volgende websites in de gaten houden:

Voor meer informatie over sociale zekerheid en arbeidsrecht na de brexit:

Als u zich na de brexit in het VK wilt vestigen, zult u vallen onder de regelingen van het nieuwe migratiedocument dat de Britse regering in december heeft gepubliceerd.

Onderhandelde brexit

Naar het VK reizen: door het terugtrekkingsakkoord komt er een overgangsfase tot eind 2020. Tot dan zal er niets veranderen en zal uw identiteitskaart dus, net zoals nu, volstaan om naar het VK te reizen. Welke regeling er na deze overgangsfase getroffen wordt, hangt af van de onderhandelingen.

Wonen, werken of studeren in het VK: als u voor het einde van de overgangsperiode in het VK verblijft, is het mogelijk dat u rechten kun putten uit het terugtrekkingsakkoord. Raadpleeg het terugtrekkingsakkoord en de Nederlandstalige veelgestelde vragen om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet. 

Als u zich na afloop van de overgangsfase in het VK wilt vestigen, zullen uw rechten afhangen van de regeling die tegen dan afgesproken wordt tussen de EU en het VK. Dat is momenteel nog niet duidelijk. 

Britten in België

Bent u Brits en verblijft u in België. U vindt de recentste informatie over uw verblijfsrecht op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Impact op bedrijfsleven

Welke vorm de brexit ook zal aannemen, de impact op het Vlaamse bedrijfsleven zal zwaar zijn. Het VK is nu eenmaal een belangrijke handelspartner, waardoor de brexit – zowel in het geval van een no-deal als in het geval van een onderhandelde brexit - hard zal aankomen. 

De Vlaamse Regering wil met haar ‘Brexit Actieplan’ de Vlaamse bedrijven alvast bijstaan in hun voorbereiding op de brexit en de weerbaarheid van het Vlaamse economische weefsel verhogen.

De centrale Brexit Helpdesk van Flanders Investment & Trade (FIT), in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), staat ondernemingen bij met advies op maat en leidt ondernemingen naar de relevante Vlaamse en federale overheidsdiensten, partners, overheidswetgeving, subsidies en andere financieringsmogelijkheden. FIT heeft alle informatie die vandaag beschikbaar is, gebundeld in een ‘dossier Brexit’ op de website en in de publicatie ‘Brexit - Een stand van zaken’.
Wie meer informatie wil, kan altijd contact opnemen met FIT. Hebt u vragen over de mogelijke gevolgen van de brexit voor uw bedrijf op juridisch, fiscaal, of sociaal vlak? Stel uw vraag via brexit@fitagency.be.

Bedrijven die overwegen een verlies aan marktaandeel te compenseren door hun producten en dienstenaanbod aan te passen of die op zoek zijn naar financiering, kunnen voor begeleiding en advies terecht bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Verder vinden bedrijven heel wat nuttige informatie op de brexit-pagina van de FOD Economie en bij de antwoorden op enkele veelgestelde vragen op die website. De FOD Economie heeft, in samenwerking met de gewesten, ook de ‘Brexit Impact Scan’ ontwikkeld. Met die tool krijgt u een beeld van de impact die de brexit op uw onderneming kan hebben. Na het invullen van een vragenlijst krijgt u als bedrijf een uitgebreid, gepersonaliseerd impactrapport dat u kan helpen bij uw voorbereiding op de brexit.

De FOD Financiën biedt uitgebreide informatie over douane en accijnzen na de brexit.

De Europese Commissie heeft per sector een hoop informatie gebundeld per onderwerp in de vorm van ‘Preparedness Notices’.Ook het Verenigd Koninkrijk heeft per sector een groot aantal technische fiches over hoe Britse bedrijven en burgers zich kunnen voorbereiden op een ‘no-deal’ brexit. 

Contact

Departement Buitenlandse Zaken

Adres
Departement Buitenlandse Zaken
Havenlaan 88 bus 80
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 60 32
Fax
02 553 60 37
E-mail
Website

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Adres
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
02 504 87 11
Fax
02 504 88 99
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:30

Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie

Adres
Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
België
Telefoon
0800 120 33
Fax
0800 120 57
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 17:00

Federale Overheidsdienst Financiën

Adres
Federale Overheidsdienst Financiën
North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 572 57 57
Fax
02 579 66 19
Contactpagina
http://financien.belgium.be/nl/Contact
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website