Attest ter vervanging van een verloren diploma of getuigschrift

Bent u een diploma of getuigschrift kwijt, is het vernietigd? Of hebt u een naamsverandering achter de rug? Dan kunt u er in de meeste gevallen geen duplicaat van krijgen, maar wel een vervangend attest. De procedure verschilt volgens onderwijsniveau.

In de regel moet u een vervangend attest aanvragen bij de onderwijsinstelling waar u het studiebewijs behaald hebt, maar dat is niet altijd mogelijk. Uw vroegere school bestaat soms niet meer, of het beheer is gewijzigd door de onderwijshervormingen. Ook voor vervangende attesten van oudere diploma's of getuigschriften kan de aanvraag soms anders verlopen.

Procedure

De procedure en contactgegevens om een vervangend attest aan te vragen voor een verloren diploma of getuigschrift:

  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs, ook paramedische studierichting of examencommissie
  • hogeschoolonderwijs
  • universitair onderwijs
  • volwassenenonderwijs
  • deeltijds kunstonderwijs
  • SYNTRA en het vroegere VIZO

vindt u op de website Diploma of ander studiebewijs verloren

Als u uw getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer of uw bewijs van beroepsbekwaamheid  kwijt bent, volgt u de procedure van het onderwijs waar u het behaald. Als u uw attest behaald hebt via de Centrale Examencommissie ondernemersvaardigheden, kunt u een duplicaat aanvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  

Bedrag

Het is mogelijk dat de onderwijsinstelling een bijdrage vraagt voor het opstellen van het vervangend attest

Uitzonderingen

Voor getuigschriften basisonderwijs is het soms niet meer mogelijk om een vervangend attest te verkrijgen als de vroegere basisschool niet meer bestaat. Voor gemeentescholen die niet meer bestaan, kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur. 

Veelgestelde vragen

Contact

Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie

Adres
Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
België
Telefoon
0800 120 33
Fax
0800 120 57
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 17:00

Dienst Contact Center

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Dienst Contact Center
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:1513:15 - 17:00