Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren. 

Onthaalonderwijs in het basisonderwijs

Het onthaalonderwijs in het basisonderwijs bestaat uit 1 of 2 onthaaljaren (met eventueel een vervolgjaar). De inrichtende school heeft een grote autonomiteit hoe ze dit inricht. Zo kunnen ze de kinderen opnemen in een bestaande klas, of een aparte klas voor de nieuwkomers maken. Vanaf een bepaald aantal leerlingen krijgt de school extra middelen. Voor meer informatie en de adressen van de scholen kunt u terecht bij het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs.

Onthaalklassen in het secundair onderwijs

In het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen 1 jaar Nederlandse taallessen. Daarna krijgen ze begeleiding in het vervolgonderwijs. In het secundair onderwijs bestaat er een lijst met scholen die onthaalonderwijs aanbieden.

Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moeten leerlingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven)
  2. op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn
  3. niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
  4. onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen
  5. maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de 1ste, de 2de en de 5de toelatingsvoorwaarde afwijken. Voor meer informatie hierover neemt u best contact op met de school van uw keuze.

Contact

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

Adres
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 553 04 15
Fax
02 553 93 85
E-mail

Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs

Adres
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 553 87 33
Fax
02 553 87 25
E-mail