ICT-projecten in het onderwijs

De Vlaamse overheid stimuleert actief de aanschaf en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in scholen. Ze doet dat via sensibiliseringscampagnes, publicaties, studiedagen en nascholingen. Ze stelt ook financiële middelen ter beschikking voor ICT-infrastructuur en ICT-projecten.

Publicaties

ICT zonder beperkingen. Tips voor het gebruik van ICT door leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Deze handige gids met tips zet de verschillende mogelijkheden op het vlak van ICT in de kijker die in het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften belangrijk kunnen zijn. De brochure hoopt daarmee de integratie van de nieuwe ICT-ontwikkelingsdoelen te ondersteunen. De brochure bevat ook een CD-Rom met software, lespakketten en aanvullende informatiebronnen.