Vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld voor het onderwijspersoneel

Zowel tijdelijke als vastbenoemde leerkrachten hebben recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de 2de helft van mei

Om vakantiegeld te ontvangen, moet u

  • het voorafgaande kalenderjaar gewerkt hebben in het onderwijs
  • een salaris krijgen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor dat werk

Hoeveel vakantiegeld u krijgt, hangt af van uw prestaties:

  • Volledig jaar voltijds gewerkt: u hebt recht op het maximum. 
  • Niet voltijds gewerkt of geen volledig jaar gewerkt: uw vakantiegeld wordt aangepast in verhouding tot de duur en omvang van uw prestaties. 

Aanvullend vakantiegeld

Bent u pas afgestudeerd als leerkracht (schoolverlater) en geeft u voor de eerste maal les, dan maakt u in bepaalde gevallen aanspraak op aanvullend vakantiegeld. Aanvullend vakantiegeld is vakantiegeld voor de periode tussen 1 januari en de datum waarop u bent beginnen werken.

U moet daarvoor:

  • minder dan 25 jaar oud zijn op 31 december van het referentiejaar (dat is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald)
  • in dienst zijn binnen de vier maanden na uw studies.

Opgepast: aanvullend vakantiegeld moet u zelf aanvragen via uw schoolsecretariaat.

U ontvangt dan in mei

  • het gewone vakantiegeld voor de periode waarin u gewerkt hebt
  • het aanvullend vakantiegeld voor de periode tussen 1 januari en de datum waarop u bent beginnen werken.

Contact

Voor verdere vragen over uw vakantiegeld kunt u terecht bij uw school of bij uw werkstation.