Steun voor academisch wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is de eerste, cruciale schakel in de innovatieketen. Het biedt een duurzame garantie op economische groei, welvaart en welzijn.

De Vlaamse overheid stimuleert en financiert het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap en aan de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Ze stimuleert de ontwikkeling nieuwe, grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines op verschillende manieren:

Predoctorale mandaten en beurzen

 • Aspirantenmandaat
  Jonge universitair afgestudeerden kunnen met het aspirantenmandaat een doctoraat op proefschrift voorbereiden aan een Vlaamse universiteit met het aspirantenmandaat.
 • Bijzondere doctoraatsbeurs
  De bijzondere doctoraatsbeurs is bestemd voor personen die buiten het wetenschappelijk onderzoek werken. Zij kunnen gedurende één jaar een doctoraat op proefschrift afwerken en daarvoor bij hun huidige werkgever een terbeschikkingstelling verkrijgen.
 • Klinische doctoraatsbeurs
  Met de klinische doctoraatsbeurs worden specialisten ertoe aangespoord een doctoraat op proefschrift te behalen en zo de kloof tussen het fundamenteel klinisch onderzoek en de klinische praktijk te dichten.

Postdoctorale mandaten en kredieten

 • Mandaat postdoctoraal onderzoeker
  Met een postdoctoraal mandaat worden onderzoekers die nog maar pas in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma, ondersteund in de uitbouw van een zelfstandige, internationale onderzoekscarrière.
 • Fundamenteel klinisch mandaat
  De fundamenteel klinische mandaten zijn bestemd voor goed opgeleide artsen-onderzoekers. Ze bieden de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van een klinische functie en dat te combineren met een onderzoeksopdracht.
 • Krediet voor individuele onderzoeker
  Jonge onderzoekers met een doctoraat die een wetenschappelijke loopbaan willen uitbouwen, kunnen een beroep doen op een ‘krediet aan navorsers’ of een ‘krediet voor een wetenschappelijke opdracht’ (sabbatical leave) van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO).

Mandaten en beurzen gericht op het bedrijfsleven

 • Baekeland-mandaat
  Met Baekeland-mandaten wil het Agentschap Innoveren en Ondernemen individuele onderzoekers de kans bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.
 • Doctoraatsbeurs van strategisch basisonderzoek
  Voor deze beurs moet het onderwerp van het proefschrift zich situeren binnen het strategisch basisonderzoek en moet het een economische finaliteit hebben.
 • Innovatiemandaat
  Innovatiemandaten zijn gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in de valorisatie van hun onderzoeksresultaten voor de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf.

Internationaal

Onderzoeksprojecten en -infrastructuur

 • Steun voor onderzoeksprojecten
  Voor onderzoeksploegen maakt het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) middelen vrij om extra wetenschappers en technici in te schakelen, en ook voor apparatuur en allerlei werkingskosten die nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoeksproject.
 • Subsidie voor onderzoeksinfrastructuur
  Het FWO financiert middelzware en zware infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek aan onderwijsinstellingen en onderzoekscentra.

Contact

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Adres
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen
Egmontstraat 5
1000 Brussel
België
Telefoon
02 512 91 10
Fax
02 512 58 90
E-mail
Website

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website