chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Attest ter vervanging van een verloren diploma of getuigschrift

  Bent u een diploma of getuigschrift kwijt, of is het vernietigd? Dan kunt u er in de meeste gevallen geen duplicaat van krijgen, maar wel een vervangend attest. De procedure verschilt volgens onderwijsniveau.

  In de regel moet u een vervangend attest aanvragen bij de onderwijsinstelling waar u het studiebewijs behaald hebt, maar dat is niet altijd mogelijk. Uw vroegere school bestaat soms niet meer, of het beheer is gewijzigd door de onderwijshervormingen. Ook voor vervangende attesten van oudere diploma's of getuigschriften kan de aanvraag soms anders verlopen.

  Procedure

  De procedure en contactgegevens om een vervangend attest aan te vragen voor een verloren diploma of getuigschrift:

  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs, ook paramedische studierichting of examencommissie
  • hogeschoolonderwijs
  • universitair onderwijs
  • volwassenenonderwijs
  • deeltijds kunstonderwijs
  • SYNTRA en het vroegere VIZO

  vindt u op de website Diploma of ander studiebewijs verloren

  Als u uw getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kwijt bent, volgt u de procedure van het onderwijs waar u het behaald hebt. U kunt ook een duplicaat aanvragen bij de Centrale Examencommissie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
  Hetzelfde geldt als u uw bewijs van beroepsbekwaamheid kwijt bent.

  Bedrag

  Het is mogelijk dat de onderwijsinstelling een bijdrage vraagt voor het opstellen van het vervangend attest

  Uitzonderingen

  Voor getuigschriften basisonderwijs is het soms niet meer mogelijk om een vervangend attest te verkrijgen als de vroegere basisschool niet meer bestaat. Voor gemeentescholen die niet meer bestaan, kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur. 

  Wetgeving

  • Secundair onderwijs:
   Omzendbrief so 64 : Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs - Vervanging van verloren of vernietigde studiebewijzen: punt 8.2.7
    
  • Examencommissie secundair onderwijs:
   Ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs - art. 41. (B.S. 24 december 1991)
    
  • Hoger onderwijs:
   Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door het Decreet van 9 juli 2010 (B.S. 31augustus 2010) - art. 85bis.

  Contact

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

  Adres
  City-Atrium C
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 120 33
  Fax
  0800 120 57
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 17:00

  Dienst Contact Center

  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:1513:15 - 17:00