chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een diploma hoger onderwijs behalen

  Een diploma hoger onderwijs behalen

  Om een diploma hoger onderwijs te behalen (bachelor of master), kunt u drie soorten studiecontracten afsluiten met een universiteit of hogeschool:

  • een diplomacontract
  • een creditcontract
  • een examencontract.

  De meeste studenten kiezen voor een diplomacontract. Dat is de gewone manier van studeren. U volgt een volledige opleiding, legt de examens af en behaalt het diploma.

  Als u slechts een aantal opleidingsonderdelen wilt volgen, en geen specifiek diploma wilt behalen, kunt u een creditcontract afsluiten met een erkende instelling van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

  Het examencontract is de derde mogelijkheid. Dit contract is bedoeld voor studenten die door hun werk of omwille van andere omstandigheden (gezin, handicap) niet naar de lessen kunnen of willen gaan, maar die toch een bachelor- of masterdiploma wensen te behalen. Het examencontract vervangt het vroegere systeem van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

  Diplomasupplement

  Het diplomasupplement hoort bij het gekregen bachelor- of masterdiploma. Het document beschrijft onder meer de benaming van de studie, de inhoud en het niveau van de opleiding en de status van het diploma.

  Elke student mag éénmaal gratis vragen aan de universiteit of hogeschool om het diploma en het bijhorende diplomasupplement in het Engels te ontvangen.

  Beroep tegen examenuitslagen

  Als u meent dat u onterecht een ongunstige examenuitslag of studievoortgangsbeslissing hebt gekregen, moet u eerst intern beroep aantekenen bij de onderwijsinstelling zelf. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u nog beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.